NKDE

Formele zaken

De Nederlandse Kring van Drascombe eigenaren is juridisch ondergebracht in een stichting. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Sytse Terpstra: Voorzitter

José Oost: Secretaris

Chris van den Broek: Penningmeester

Wim Oostra: bestuurslid.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73260061 De statuten van de stichting zijn beschikbaar via de volgende link:

https://www.nkde.nl/statuten-gewaarmerkt/