Formele zaken

De Nederlandse Kring van Drascombe eigenaren is juridisch ondergebracht in een stichting. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Sytse Terpstra: Voorzitter

José Oost: Secretaris

Chris van den Broek: Penningmeester

Wim Oostra: bestuurslid.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73260061 De statuten van de stichting zijn beschikbaar via de volgende link:

https://www.nkde.nl/statuten-gewaarmerkt/

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het volgende, de Stichting gebruikt verstrekte naam en adres gegevens alleen om contact op te kunnen nemen met de donateurs, hetzij per email, dan wel telefonisch. Daarnaast verspreid de stichting 1 keer per jaar het register van Scheepsnamen, per post, alleen onder donateurs. Bij aanmelding als donateur kunt U aangeven als u hier geen prijs op stelt. Een email aan het secretariaat volstaat om de keuze te wijzigen.

De gegevens worden nooit gedeeld met derden.