De Kring

De Nederlandse Kring van Drascombe Eigenaren is ontstaan nadat de eerste Nederlandse Drascombe-liefhebbers vlak na de introductie van de Drascombe Lugger op de London Boat Show van 1968 zo’n scheepje kopen. De oudste Nederlandse Lugger My Tranquilizer is al sinds 1968 in de vaart.

NKDE logo oldMet een John Watkinson ontwerp varen is een uitermate prettige bezigheid, maar varen en dan tegelijkertijd naar de smaakvolle lijnen van een Drascombe in actie kunnen kijken voegt daar een extra dimensie aan toe. Daarom worden bijeenkomsten georganiseerd waar liefhebbers zich ongegeneerd aan elkaars bootjes kunnen verlustigen. De eerste aanzet daartoe vindt plaats op 26 februari 1977 in hotel De Poort van Kleef te Utrecht. Er zijn nog steeds leden die dat al zijn sinds het ontstaan van NKDE. Op dit moment heeft de NKDE ongeveer 260 leden. Zij wonen niet alleen in Nederland, maar ook in Noorwegen, Zweden, Duitsland, België, Portugal, Schotland en de USA !

bad1

Bijeenkomsten

Het Drascombejaar wordt geopend met de Voorjaarsbijeenkomst eind maart. De locatie is centraal gelegen zodat de Kringgenoten uit alle delen van het land kunnen komen. Voor deze bijeenkomst wordt een spreker uitgenodigd die een presentatie houdt over Drascombes of iets in deze sfeer. Verder worden er natuurlijk plannen besproken voor het aankomende vaarseizoen. Het treffen wordt voor de liefhebbers afgesloten met een diner.

Sinds 1991 wordt de Hemelvaarttocht gevaren vanuit Den Oever of Lauwersoog. Enkele jaren terug kreeg deze tocht de naam Smiscruise om de intitiatiefnemer Hans Vandersmissen te eren.

De Zomerbijeenkomst vindt plaats in het eerste volledige weekend van september. Deze Kringactiviteit wordt afwisselend door enkele Kringleden georganiseerd van Friesland tot Zeeland en veel mooie plaatsen daartussen.

Als seizoensafsluiting zijn er enkele die-hards die als alternatief voor de IJspegeltrofee het TWW, het Traditionele Wadden Winterweekend op het eerste weekend van november varen.

Al deze bijeenkomsten zijn na al die tijd nog steeds de sociale hoogtepunten in het Kringjaar. Ook geïnteresseerden zijn altijd van harte welkom om vanuit de praktijk te praten met eigenaren of, beter, een stuk mee te zeilen. Voor een overzicht van de bijeenkomsten sinds de oprichting zie Historisch overzicht activiteiten NKDE.

Ondertussen zijn vanuit de Kring ook ’s zomers een aantal langere (buitenlandse) cruises georganiseerd. Een tocht vanuit Engeland, Zwitserland en Nederland naar Ærø (Denemarken). In het kader van het 30-jarig bestaan van de Drascombe Lugger en het tienjarig lustrum van de Engelse zusterorganisatie werd de Solent aangedaan en Isle of Wight gerond. Twee grote cruises varen naar de Lymfjord (Denemarken) en drie weken lang over de Nederlandse Wadden. Er vond een zwerftocht langs de Schotse westkust plaats: van Oban naar Loch Sunart en rond Mull. Een expeditie naar het Vareler Watt (Duitsland). Er worden ook tochten georganiseerd met leden van de Engelse zusterclub: Oost-Engeland, Zweden. Individuele leden varen ten westen van Schotland, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Kroatië en Griekenland.

De tochten blinken uit door een schijnbaar gebrek aan organistie en het hoog in het vaandel wapperende vrijheid-blijheid principe. Alles kan, doch niets moet. Daardoor varieert het aantal deelnemers tijdens de Kringbijeenkomsten van twee schepen tot soms wel dertig Drascombes waarbij vaak vele verschillende typen vertegenwoordigd zijn.

Register van Scheepsnamen

In het register kunnen alle typen Drascombe schepen op verzoek worden ingeschreven. De inschrijving is alleen mogelijk voor donateurs en kostenloos. Het register is bestemd om de contacten tussen de eigenaren zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het register kan, mag en zal niet gebruikt worden voor commerciële zaken noch voor mailings en of welke vorm van colportage dan ook. Het register wordt niet gepubliceerd op onze website.

Berichten aan Drascombevarenden (BaD)

Berichten aan Drascombevarenden (BaD) verscheen voor het eerst in april 1977. Het Kringorgaan kwam tot 2017 vier keer per jaar uit, met allerlei wetenswaardigheden, reisverslagen, Kring-activiteiten, boot-te-koop advertenties, boekbesprekingen, et cetera worden gepubliceerd. Deze functie is in 2017 overgenomen door de NKDE-website, een (on)regelmatige nieuwsbrief per email en de Facebookpagina van Drascombe Nederland.

Mocht U zelf in het bezit zijn van smakelijke Drascombe-momenten, aarzel dan niet ze (rechtenvrij) te e-mailen.