Contact

Algemene informatie
E| info@nkde.nl

Organisatie evenementen
Michel Maartens
E| evenementen@nkde.nl

Redactie
E| redactie@nkde.nl

Voorzitter
Sytse Terpstra
E| voorzitter@nkde.nl

Secretariaat
José Oost
E| secretaris@nkde.nl

Penningmeester
Chris van den Broek
E| penningmeester@nkde.nl

Bankrekening: NL83 TRIO 0379 5416 96
Tnv Stichting Nederlandse Kring van Drascombe Eigenaren

Webmaster
Victor Vandersmissen
E| webmaster@nkde.nl


Contactformulier