Nieuwe link: Zeilvaart Lexicon

Onder het menu Info-Links is een nieuwe link toegevoegd naar de Zeilvaart Lexicon

https://cultureelerfgoed.info/download/pdf/Zeilvaart_Lexicon.pdf

Het voorwoord is een goede beschrijving van de inhoud!

Jules Ludovicus van Beylen (1918 – 2000) was in het laatste kwart van de 20ste eeuw werkzaam bij het Nationaal Scheepvaart Museum te Antwerpen, de Marine Academie van België en het Instituut International de Culture Maritime Freiburg (Zw.). Als kenner van de historische zeilvaart heeft hij verschillende boeken geschreven over houten schepen. Bekend zijn onder meer Schepen in de Nederlanden, de Botter en de Hengst. Daarnaast heeft hij als redacteur ook meegewerkt aan enkele naslagwerken zoals de Maritieme Encyclopedie (7 delen) en de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (4 delen). Deze laatste publicaties worden als standaardwerken in de Nederlandse literatuur over maritieme geschiedenis beschouwd. Het in 1985 van zijn hand verschenen Zeilvaart Lexicon behoort eveneens tot dit rijtje. Dit uitgebreide werk bevat ongeveer 7000 nautische termen met uitleg en een vertaling in het Engels, Frans en Duits en is, waar nodig, verrijkt met afbeeldingen. Als maritiem archeoloog ligt dit werk dan ook steeds binnen handbereik op mijn bureau. Groot was dan ook mijn verbazing dat dit belangrijke en nuttige naslagwerk bij de jongere generatie onderzoekers nauwelijks bekend is. Desondanks is er nood aan een goede thesaurus van scheepvaart- en scheepsbouwkundige termen. Vanuit het project Kennisdeling van het Maritiem Programma Nederland (2018 – 2021) is daarom contact gezocht met de erfgenamen van Jules van Beylen om de rechten van dit werk te verwerven, zodat de informatie uit het Lexicon vrij beschikbaar kan worden gesteld aan belangstellenden.

Om het Lexicon digitaal beschikbaar te stellen is een klein team van onderzoekers van de Rijksdienst (Rob Oosting, Alice Overmeer en Johan Opdebeeck) maanden bezig geweest met de intensieve taak de ingescande pagina’s te controleren. De bedoeling is om het boek zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijk uitgave weer te geven. Toch zijn her en der tekstuele verbeteringen aangebracht en afbeeldingen veranderd omdat de originelen niet meer beschikbaar zijn. Deze hernieuwde uitgave is in stand gekomen in samenwerking met Niek van Grootheest van uNiek-Design en Wanda Nijboer (team Publicaties, Rijksdienst).

Met het beschikbaar stellen van dit naslagwerk over de terminologie van de scheepvaart ondersteunt de Rijksdienst zowel de vrijwilligers als professionele onderzoekers die geïnteresseerd zijn in maritieme geschiedenis.

Johan Opdebeeck

Senior Maritiem Archeoloog Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed