Gevaar! Stalen pijpen op het Wad!


Datum: 24 augustus 2023

Bas Suurenbroek wees ons op een van de Zeeverkeerspost Schiermonnikoog ontvangen waarschuwing met betrekking tot stalen pijpen die onder de kust van Schiermonnikoog zo’n 20 centimeter boven de bodem uitsteken. Deze stalen obstakels zijn ongemarkeerd en zijn bij hoog water niet zichtbaar. MAAR WEL ZEER GEVAARLIJK VOOR DRASCOMBES!

De obstakels bevinden zich op de volgende locaties:
A. positie 53 28,3899’ N – 006 15,4668’ E
B: positie 53 28,5180’ N – 006 15,9298’ E
C: positie 53 28,6261’ N – 006 16,2618’ E

Zie onderstaande schermafdruk van de positie zoals geplot op de Nederlandse zeekaart.


Deze waarschuwing is zeer waarschijnlijk nog niet verwerkt in uw zeekaart. U kunt de waarschuwing wel vinden op de website ‘Vaarweginformatie‘ van Rijkswaterstaat. De directe link is https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/FTM/Rijkswaterstaat-2023-5232


In het bericht van Rijkswaterstaat is te lezen dat de bovenvermelde obstakels zijn ‘aangetroffen’. Dat geeft het beeld dat zij zijn geplaatst zonder daar voorafgaande een mededeling van te doen of een vergunning voor te vragen. Het is daarom niet uitgesloten dat ook op andere locaties op het Wad dergelijke obstakels een gevaar vormen voor de scheepvaart!

Overigens: ook binnen de zogeheten cable-areas en pipeline-areas (gebieden waar zich kabels en leidingen bevinden) kunnen stalen pijpen enkele decimeters boven de zeebodem uitsteken. Die stalen pijpen staan buiten de vaargeulen maar dat is nu juist het gebied waar ook Drascombes plegen te zwerven!

De informatie over de bij cable areas en pipeline areas aangebrachte stalen pijpen is over het algemeen wel terug te vinden op uw zeekaart. Bij een elektronische zeekaart van het type ‘vectorkaart’ moet u dan de zogeheten ‘Object Query’ gebruiken. Zie de schermafdruk hieronder.