Droge Smiscruise schot in de roos

Op de eerste zaterdag van april stelde Chris van den Broek zichzelf, zijn kennis en ervaring èn zijn accommodatie in Kalenberg ter beschikking voor de ‘Droge Smiscruise’. Dat is de inmiddels befaamde theorieles over het varen met Drascombes op de Waddenzee, speciaal gericht op deelnemers aan de ‘Smiscruise voor beginners’.

De bijeenkomst viel kennelijk in de smaak want de redactie ontving twee lovende reacties. En die willen we u natuurlijk niet onthouden. Daarom nu het (geschreven) woord aan respectievelijk Marc van Broekhuijsen en Heribert Delicaat.

DROGE SMISCRUISE 2023 (reactie van Marc van Broekhuijsen)

Buitenstaanders zullen denken dat een Drascombe bezitten over zeilen gaat. Afgelopen zaterdag 1 april 2023 bewees maar weer eens dat het om méér gaat. Het bezit van een Drascombe verrijkt het leven met een heerlijk bezoek aan een bijzondere plek. In een mistig landschap sloegen de slagregens op het dak van de schuur van Chris. Ik zeg schuur, maar volgens mij heeft deze voormalige piloot de maatvoering van een hangar in zijn hoofd gehad. Een paar Canadese kano’s aan de muur en een intrigerende set gereedschap die doet vemoeden dat er een Drakkar wordt gebouwd tussen het riet van de Weerribben.


Alleen al de tocht heen en terug en het verblijf was een dagtrip die de moeite waard was. Chris kan met een gedragen stem, gezagvoerder eigen, heel goed ook stiltes laten vallen voor het extra effect van de do’s en don’ts van het varen in een Drascombe. Er was een grote opkomst en we luisterden allemaal naar de verhandelingen en lessen van deze doorgewinterde Drascombeschipper. Behalve eentje, die luisterde voor geen meter. Maar dat was dan ook een stokoude Kooiker van 15 jaar die zich nergens wat van aantrok. Hij is bemanningslid geweest van de vele tochten en dacht er zo het zijne van.


‘Professioneel’ is toch wel de juiste typering. Een goede PowerPoint met eigen schetsen die de uitwerking van de natuurkundige wetten op de Drascombe verduidelijkten.

Maak u geen illusies, onder de ‘juiste’ omstandigheden (slechte schipper) kan een Drascombe best zinken of in ieder geval onder de waterlijn duiken. Wij weten nu waarom je je vrouw (man) niet hoeft te zekeren maar jezelf wel. En nee, dat is niet egoïstisch maar volsterkt logisch. Terug in de boot klimmen: dat kan alleen bereikt worden met veel oefening en de juiste touwen op de juiste plekken. Goede vriend Michel (die kent u wel) zweert bij essen wrikriemen van 3,3 m. Chris gelooft meer in grenen van 3,0 m. De verhandeling van voor- en nadelen kan zo gepubliceerd worden op “Tweakers”.

Zonder gekkigheid, het was een mooie dag. Warm gastheerschap met koffie, gebak en een afsluitende borrel verdreven de kou. Als intermezzo hebben we een wandeling gemaakt en weten nu alles van de weren en de ribben. Het is een goede manier om de winterroest van de parate Drascombe-kennis af te schuren en vooral met heel veel voorpret naar Hemelvaart uit te kijken als de beginners en gevorderden daadwerkelijk van wal steken.

Bedankt Chris! Bedankt mede Drascombevarenden. Tot spoedig.

Groet, Marc van Broekhuijsen, Coaster Tin Tin.

==*==

DROGE SMISCRUISE 2023 (reactie van Heribert Delicaat)

Op 1 april spoedden zich van heinde en verre de imaginaire schippers (V/M) van Drascombes naar Kalenberg om daar deel te nemen aan de ‘Droge Smiscruise’. Hans Vandersmissen wordt geëerd doordat na zijn overlijden de jaarlijkse Hemelvaartstocht voor (beginnende) Drascombe-wadzeilers voortaan ‘Smiscruise’ wordt genoemd.

De ‘Droge Smisscruise’ is wat het woord zegt: de droge voorbereiding daarop op de wal. Wellicht kunnen de meeste deelnemers wel aardig zeilen. Maar hebben ze dat nog nooit op het wad gedaan.
Chris van den Broek vertelt en praat ons bij over: Zeilen, trimmen en sturen op de riem; Ankeren en droogvallen; Getij en stroming en tenslotte Veiligheid. Daar gaat het in zijn verhaal om: veilig varen op het wad.

Je staat er niet altijd bij stil maar vaar je op het wad met een kieljacht dan betekent dit dat 80% van het gebied door zijn zandplaten en ondiepten niet geschikt is voor jou en jouw boot. Maar voor Dras-zeilers en hun bootjes is het net andersom: de platen bieden juist veel veiligheid.

Ik begrijp het steeds beter. Ons wordt duidelijk gemaakt (alsof we dat nog niet wisten) dat varen met een Drascombe erg mindful is. Kenneth Grahame wordt aangehaald met een quote uit The Wind in the Willows: ‘Believe me my friend; there is nothing, absolutely nothing, just half so much worth doing as simply messing about in boats!’

Ondertussen was er natuurlijk koffie en thee en een wandeling lang de Kalenberger Gracht. Wie nog nootjes op zijn zang had kon blijven, ook om pannenkoeken te eten.

Het was met dank aan Chris voor de deelnemers waarlijk een Drascombe Nederland Smis Ervaring.