Tocht plannen? Kijk eerst (ook) op Vaarweginformatie!

Als u met uw trouwe Drascombe op weg bent van A naar B (of van A via B naar C of zee), dan is niets vervelender dan wanneer blijkt dat u halverwege A en B niet meer verder kunt. Naast gedachten die zich minder goed lenen voor publicatie op deze site zult u zich waarschijnlijk ook afvragen: “Hadden ze daar nu niet even bericht van kunnen doen?”

Het is misschien het invaren van een open sluisdeur, maar er is inderdaad een hele goede website van Rijkswaterstaat met allerlei actuele informatie over de (werkzaamheden in en aan) Nederlandse vaarwegen. Die website heet -je raadt het nooit-: www.vaarweginformatie.nl

Hoe werkt het?

Stap 1: ga naar de website.

Stap 2: Klik op “Berichten”.

U kunt dan kiezen voor “Doorgang beperkend” of “Algemeen”. Maar pas op! Als u beide categorieën aanvinkt dan krijgt u geen enkel bericht te zien.

En vinkt u “Doorgang beperkend” en “Algemeen” allebei niet aan, dan krijgt u wèl de berichten over de vaarwegen te zien. Toch wel een beetje merkwaardig.

De berichten over de vaarwegen worden op de kaart getoond in de vorm van blauw gemarkeerde vaarwegen of gedeelten van vaarwegen.

Het getal in het gele rondje geeft aan hoeveel berichten er voor de betreffende vaarweg van kracht zijn.

Stap 3: Zoom in op het gebied waar u informatie over wilt hebben.

Stap 4: Klik op het envelopje voor globale informatie over het bericht. In het gele balkje verschijnt de naam van de betreffende vaarweg.

Stap 5: Klik dan op “Bekijk details

De informatie is “Vaarweg Inschot: In de directe nabijheid van positie N 53-10.297 – E 005-09.768 bevinden zich enkele stalen pijpen die verticaal uit de zeebodem steken. Scheepvaart wordt afgeraden rondom deze positie te ankeren of droog te vallen.”

Oeps…. stalen pijpen die rechtstandig uit de zeebodem steken…’ Dat klinkt toch echt wel onrustbarend voor iemand die met een dunwandig polyester bootje over de Waddenzee dwaalt. Ziet u het voor u? Je vaart met je Drascombe heerlijk rustig en relaxed buiten het drukke vaarwater en denkt ‘mij kan hier niets gebeuren’. Het volgende moment is je bootje ‘gespietst’ op een stuk staal dat een of andere onverlaat in de Waddenzee heeft achtergelaten.

Als je de in het bericht genoemde positie plot in de zeekaart, dan zie je dat het een plek is die bij de overgang van de Omdraai naar het Inschot ligt, zo’n 650 meter ten zuiden van de boei IN13. Zie onderstaand beeld van de officiële electronische zeekaart 2022 van de Hydrografische Dienst. De betreffende positie is de plek van het kleine blauwe cirkeltje. Ter plaatse is het met hoog water voldoende diep om met een Drascombe te varen. Maar als u zich daar buiten de betonning begeeft en u zich niet heeft gerealiseerd dat daar stalen pijpen uit de zeebodem omhoog steken, dan kan dat héle nare gevolgen hebben.

Overigens ….. staat die obstructie ook aangegeven op de zeekaart die U gebruikt?

Het bovenstaande is een voorbeeld van een bericht voor een van de vaarwegen in de Waddenzee. Maar ook voor berichten over stremmingen en/of oponthoud in de ‘gewone’ binnenwateren is deze site van Rijkswaterstaat erg handig. Als u de categorie ‘Doorgang beperkend’ aanvinkt, dan krijgt u te zien waar u oponthoud moet verwachten of wellicht helemaal niet door kunt varen. Zie hieronder een voorbeeld van een bericht over een sluis waar u toch echt tot in ieder geval 30 juni 2022 niet doorheen kunt. Toch prettig om dat vooraf te weten.

BELANGRIJK!

De bovenstaande voorbeelden gaan over berichten over ‘vaarwegen’. En op de kaart op de site van Rijkswaterstaat zijn die (gedeelten van) vaarwegen aangegeven. Dat zijn die blauwe lijntjes. Er zijn echter ook berichten voor u van belang die NIET zijn terug te vinden op die kaart. Die berichten zijn niet aangegeven op de kaart omdat zij niet zijn gekoppeld aan wat Rijkswaterstaat als een ‘vaarweg’ beschouwt. Rijkswaterstaat beschouwt op de Waddenzee eigenlijk alleen de betonde geulen als ‘vaarweg’. Maar met uw Drascombe kunt u op de Waddenzee met hoog water op veel meer plekken komen, dus ook buiten de betonning. U moet daarom beslist óók even kijken onder de rubriek ‘Algemeen’.

Vink daartoe alleen de categorie “Algemeen” aan en laat het vinkje bij ‘Doorgang beperkend’ weg. Als ik dat op het moment waarop ik dit stukje schrijf doe, dan krijg ik het volgende resultaat:

In dat resultaat staat bij locatie: “Diverse locaties Westelijke waddenzee”, bij berichttype: “Scheepvaartbericht (bijzondere voorzichtigheid)” en bij de geldigheidsduur “Geldig van 24-04-2022 tot 30-11-2022”. Kortom: voor iemand die in het seizoen 2022 op de Westelijke Waddenzee wil gaan varen is het verstandig om eens wat dieper in dat bericht te duiken. Dat kunt u doen door op het bericht te klikken. En dan krijgt u al wat meer duidelijkheid.

Het komt er dus op neer dat er op zes verschillende locaties ‘constructies’ zijn geplaatst.

Wat we op die locaties precies moeten verwachten is helaas niet in het bericht aangegeven, maar het is kennelijk iets waar je niet tegenaan moet varen. Of die constructies ook met hoog water zichtbaar zijn, wordt niet in het bericht vermeld. En ‘twee oranje markeringen’ is ook een nogal vage omschrijving. Twee kleine oranje drijvertjes misschien? Wie het weet mag het zeggen.

Ik heb de in het bericht genoemde obstructies alle zes geplot in de zeekaart.

Het is op diverse van die locaties bij hoog water voldoende diep om met een Drascombe rond te scharrelen.

Waar je dan beslist niet op zit te wachten, is een stuk metaal dat plotseling door de scheepshuid prikt. En omdat het bericht als ingangsdatum 22-04-2022 heeft, staat die obstructie misschien (lees: zeer waarschijnlijk) nog NIET op uw zeekaart aangegeven.

Het bericht over deze zes obstructies is dus niet terug te vinden op de kaart van ‘Vaarweginformatie’ omdat die obstructies zich niet bevinden in een ‘vaarweg’ zoals bedoeld door Rijkswaterstaat. U krijgt het bericht alleen te zien als u de categorie ‘Algemeen’ heeft aangevinkt en de categorie ‘Doorgang beperkend’ heeft uitgevinkt.

Opmerking: uiteraard pikken stichtingen/verenigingen als ‘Wadvaarders’ en ‘Nautin’ dergelijke informatie ook op.

Roel Smidt, mei 2022