Drascombe Nederland Smis-Ervaring 2022

Dabber Bluebelle schipper Hester van Rees heeft een prachtige aquarel van Hans Vandersmissen ter beschikking gesteld. De hoogaars BRU 6 vaart hoog aan de wind, terwijl ze op de tweede afbeelding met gestreken fok en gekat grootzeil lijkt binnen te lopen om aan te leggen. Er wordt vanuit de kuip een keesje geworpen naar de wal, of is het bereiken van een nat bemanningslid het doel van de manoeuvre?

Drascombe Nederland is aangewezen de voorstelling van de BRU 6 jaarlijks toe te kennen aan degene die zich Drascombevarende in de geest van Hans’ schipperen met Pride of the Fleet heeft getoond.

We zijn daarvoor dit jaar zonder twijfel uitgekomen bij schipper Frans Zeegers met zijn in 1980 gebouwde Coaster Skua. Een van de weinige Drascombevarenden die daadwerkelijk nog met Hans opgevaren is.

Skua kwam september 1999 onder zijn bevel toen het schip werd over genomen van haar toenmalige reislustige eigenaren de heer en mevrouw Veltman. Skua was toen al vermaard om haar schipperse die, al sigaren rokend, het schip onder applaus van de gondeliers door de kanalen van Venetië wrikte.

Als voormalig stuurman op de wilde vaart en later RWS sluismeester op de Stevin- en Lorentz sluizen stroomt zout door zijn aderen. Daar schutte hij behalve bekwame oosterburen ook vele Drascombes richting Waddenzee, waarna gelaafd weer terug naar zoet.

Skua ligt de eerste jaren onder zijn bevel aan lange lijnen op stootgaren tussen de Lorentz sluiskolk en de A7, altijd gereed tot afvaart. Het zoute leven doet haar qua vaaruren goed. Echter het onder stoom verliezen van haar zwaard en UV inwerking op zeilen, buiskap en lakwerk noden tot jaarlijks groot onderhoud.

Voornamelijk zijn schipperen met Skua zoals we dat heden ten dage te weinig meer zien, heeft de doorslag gegeven bij de toekenning van de tweede Smis Ervaring. Maar ook de trouwe opstapper Famke associeert onbedoeld al snel met Hans’ viervoeter Bouterse.

Skua wordt sinds 2000 van maart tot oktober ingezet voor tientallen overtochten naar Vlieland en Terschelling en voor deelname aan NKDE (feeder) cruises van Den Helder tot Noordpolderzijl. Er wordt drooggevallen onder de Dodemansbol, de Slenken en de Koffiebonenplaat. Maar met graagte wordt Skua tevens ingezet voor transport van verse victualiën met een hoog vitamine C gehalte. Bramen, maar vooral in september de Vlielander cranberries uit de vrije pluk vormen een geliefde ontspanning tussen de overtochten.

Ondanks dat de schipper de leeftijd der sterken inmiddels bereikte, blijft hij degene met jaarlijks de meeste wadden mijlen op zijn log. Het bevaren van een Coaster op zo’n leeftijd bewijst de Smissiaanse vergroeiing met zijn schip.

September 2020 werd hem bij deelname aan de Dorus Rijkers Prestatie Tocht op de Koninklijke Marine Jacht Club daarom al de Pride of the Fleet Bokaal uitgereikt.

De prijswinnende foto van Skua in de Holwerderbalg onder Ameland terwijl haar schipper zich in de hydrografische kaart verdiept spreekt hierbij boekdelen.

DRASCOMBE NDERLAND
Michel Maartens


Omdat Frans helaas niet ‘live’ aanwezig kon zijn bij de Voorjaarsbijeenkomst, heeft Michel de aquarel persoonlijk gebracht. Zijn verslag:

We worden in het Friese getrakteerd op van eigen oogst gebakken appeltaart tijdens een zonnige zaterdagmiddag waar uit de frisse noordenwind de lente voelbaar is.
Het duurt wegens een aanhoudende Corona uitbraak rond Lollum tot 7 mei 2022 voordat Coaster
Skua schipper Frans Zeegers dan eindelijk de Smis aquarel van de hoogaars BRU 6 krijgt uitgereikt.
Na een paar potten thee komen de verhalen los, het is alsof we elkaar tijdens de cranberrypluk onder de Dodemansbol treffen!