Correspondent ‘overseas’ gezocht èn gevonden

In een goede traditie wisselen de Engelse Drascombe Association en de Nederlandse Kring van Drascombe Eigenaren regelmatig ervaringen uit. Dat varieert van deelname door Nederlandse schepen aan lokale en continentale Britse rally’s & cruises tot Britten (en Ieren) die hun schepen richting onze wateren traileren, of bij gelegenheid zelfs varen!

Zowel de Drascombe Association als de NKDE hechten er aan om onderlinge contacten te bevorderen. Dat gebeurt zowel door het uitwisselen van kennis en ervaringen op het interessante forum van de DA website, als ook door verslagen van bijeenkomsten en evenementen in het full colour magazine Drascombe Association News (DAN). Daarvoor waren de Kring en de DA op zoek naar een nieuwe Nederlandse correspondent. Medusa schipper Henk Wels heeft deze functie de afgelopen jaren met verve vorm gegeven, zijn langjarige voorganger was Coaster Ronan’s Erik Oosterhof.

Het helpt als onze correspondent er aardigheid aan beleeft om af en toe Kringevenementen zoals de Voorjaars- en Zomer bijeenkomst bij te wonen. Maar ook als hij of zij eens deelneemt aan (of aanwezig is bij de afvaart van) bijvoorbeeld de Hemelvaart Smiscruise. Of wellicht voor Berichten aan Drascombevarenden en DAN een verslag schrijft over een eigen of onder NKDE auspiciën georganiseerde tocht.

Een gezellig rendez-vous van Britse en Nederlandse Drascombes

Het correspondentschap kan natuurlijk in deeltijd worden geschreven zodat er ook nog tijd is om af en toe eens een buitenlandse activiteit te bezoeken. Redelijke beheersing van Engels is handig maar niet per se noodzakelijk: onze Britse vrienden redigeren de bijdragen graag tot Oxford English.

Hippo in Holland

Langjarige Coaster Mellon-schipper Carol Fuchs heeft zich beschikbaar gesteld en hij voldoet aan veel meer dan alle wensen! Hij gaat de komende jaren de contacten onderhouden en verslag doen van activiteiten. Welkom aan boord Carol!

Carol a/b van Mellon. Hier in Bretagne bij de Phare de L’Ost-Pic