Verslag zomer weekend september 2021

Verslag zomerweekend september 2021.

Na het zomerweekend hebben wij er nog twee dagen achteraan geplakt, we konden nog niet genoeg
krijgen van de Biesbosch! En we hebben geen werkverplichtingen meer, dus alle tijd…

De organisatie van dit zomerweekend lag in handen van Gijs van Kemenade van de Antartis. Dat is
hem geweldig gelukt! We hebben heerlijke dagen gehad.

Het begon voor ons met de Feeder. Donderdag 2 september werden we verwacht in de jachthaven
bij de Westpolderplas in Etten-Leur. Langzamerhand arriveerde men, we leerden weer nieuwe men-
sen kennen: Gijs kenden we alleen nog van mailcontact, JP met de Jippie. Verder kwamen Henk
met de Medusa en Wim en Wilma met de Iccanora. In totaal vijf boten.

Boten daar in het water, op een héél steile helling. Gijs vertelde dat de boten er daar niet uit konden,
te steil, dat zou in de Vissershang gaan gebeuren.

Om 17.00 uur vertrokken we, we volgden de tocht van het Turfschip naar Breda. Zij legden dezelf-
de weg af in de 16e eeuw tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zo overrompelden ze destijds de stad.
Lang geleden bij de geschiedenisles gehad, maar Gijs heeft dit voor ons aanschouwelijk gemaakt.
We vonden een mooi plekje aan een rustige steiger, er waren wat perikelen over een code van het
steigerhek, maar ook hier loste Gijs het probleem op. We konden zo de stad in lopen, waar alle ter-
rasjes vol waren met studenten. Wij schoven ook ergens aan, bij restaurant Zeezicht, dat vonden
we wel toepasselijk! Bij dit gezellige en lekkere etentje ook gepalaverd over de volgende dag.

Op vrijdag 3 september is het uiteindelijk een rondvaart langs de singels van Breda geworden. Aan-
vankelijk leek het dat we niet onder de zeventien-achttien (!) vaste bruggen door zouden kunnen,
maar we hielden zelfs enkele centimeters over… Het is allemaal gelukt, en het was een enige tocht.
Breda is een mooie stad.

Daarna op de motor naar de Vissershang, waar iedereen zou verzamelen. We hebben alle dagen
goed weer gehad, maar nauwelijks wind! Nou kan je in de Biesbosch met alle vaarten en sloten toch
bijna niet zeilen, dus was het eigenlijk niet zo erg dat er geen wind was.

Het aankomen van alle medezeilers vind ik altijd gezellig, een weerzien met de anderen, iedereen
loopt heen en weer, de boten in het water, kijken hoe alles verloopt, iedereen in opperbeste stem-
ming. Vrijdagavond op pad naar onze eerste ankerplaats, je had de kaart van de Biesbosch wel echt
nodig! Het is een wirwar van slootjes, vaarten, riviertjes, en ondiepten. Een prachtig gebied, voor
ons helemaal nieuw.

Zaterdag was het programma rond 15.00 uur verzamelen bij het Biesboschmuseum. Met alle boot-
tjes rond een steiger, een mooi gekrioel om te zien. Het museum is zeer de moeite waard, de ge-
schiedenis was heel mooi verbeeld. We hebben er een paar uur doorgebracht. Daar werd besloten
tot een ankerplaats bij de Blue Lagoon zoals dat in Drascombekringen heet, in het zuidwesten bij
het Zuidergat van de Vissen.

Blue Lagoon (foto: Captain Chris)

De Argo en de Boslust gingen terug naar de Vissershang, om daar in het restaurant te eten. We heb-
ben daardoor het Chinees eten op een strandje in de lagune gemist, daar had de Medusa voor ge-
zorgd, even overgestoken naar Lage Zwaluwe…

Toen was de zondag alweer aangebroken, een ieder heeft de tocht naar de Vissershang gemaakt, er
kon weinig gezeild worden. Maar het mooie weer en de prachtige omgeving heeft voor ons alles
goedgemaakt! Vanaf de haven met Gijs per auto naar Etten-Leur om daar de trailers op te halen.

Wij zijn dus nog twee dagen langer gebleven. De rest nam afscheid na weer een heerlijk zomer-
weekend met alle complimenten en dank voor Gijs voor zijn organisatie van het geheel!

Ongetwijfeld mede namens de schippers van de
Argo, Medusa, Peper, Uiver, Iccanora, Jippie, Kanarie, Tarka en Snugger.

Theo en Kitty van den Bos-Laaij,

Coaster Boslust.