Voorjaars bijeenkomst afgelast!!

Voorjaarsbijeenkomst NKDE afgelast vanwege corona virus

Gisteren heeft de Nederlandse regering in het belang van de volksgezondheid en om de verdere gevolgen van het corona virus zo veel mogelijk te beperken nieuwe maatregelen genomen.

Als Kring hebben we de berichtgeving nauwlettend gevolgd en voelen we een verantwoordelijkheid naar die kringgenoten die liever niet komen vanwege een eigen zwakkere gezondheid of vanwege verminderde weerbaarheid in de privé omgeving.

Op basis daarvan is de beslissing genomen de Voorjaarsbijeenkomst af te gelasten.

Onderzocht zal worden of er mogelijkheden zijn om deze op een later moment nogmaals te organiseren. Zodra daar duidelijkheid over ontstaat zal dat meteen gecommuniceerd worden.

De geplande overige evenementen, de eerste zijnde de Droge Smiscruise van 9 mei, gaan vooralsnog gewoon door. Daarvoor kan gewoon via de nkde.nl ingeschreven worden.

Namens de Kleine Kring,
Sytse Terpstra