Voorjaarsbijeenkomst belooft mooi seizoen

HUIZEN – Nieuwtjes, veel gezelligheid, onderscheidingen, een ‘Prijzenfestival’ en een lezing over de Marker Wadden; dat viel zaterdag 23 maart onder meer te beleven tijdens de NKDE Voorjaarsbijeenkomst in café-restaurant De Krachtcentrale in Huizen. Maar liefst 85 NKDE’ers luidden met elkaar het nieuwe seizoen in.

Volle NKDE-bak in De Krachtcentrale.

De grote opkomst is tekenend voor de NKDE anno 2019. De Nederlandse Kring van Drascombe Eigenaren is door de jaren heen gegroeid naar zo’n 250 betalende Kringgenoten. Door die groei is er onderhand ook een formele structuur nodig, onder meer vanwege aansprakelijkheidsrisico’s die de organisatoren van evenementen lopen, aldus Sytse Terpstra voor een volle zaal. Ook de financiën kunnen beter via een officiële NKDE-rekening lopen. Daarom is er een stichting opgericht. Zo’n bestuursvorm sluit het beste aan bij de grondbeginselen van de NKDE. ,,We gaan door zoals we gewend waren: contacten faciliteren, varen met Drascombes stimuleren en onderling de fijne kneepjes van het vak delen. Alles los-vast, schijnbaar ongeorganiseerd, maar altijd vlekkeloos verlopend,’’ verzekerde Sytse. De aanwezigen reageerden met instemming en applaus, vooral nadat Sytse had bezworen dat ,,onze cultuur helemaal identiek blijft’’. Het formele bestuur van de stichting bestaat uit Sytse Terpstra (voorzitter), Wim Oostra (bestuurslid), José Oost (secretaris) en Chris van den Broek (penningmeester). Dit viertal maakt ook deel uit van de Kleine Kring, waarin verder Michel Maartens, Liane de Boer, Bas Verschoor en Maarten Witjens actief zijn. Maarten gaat zich onder meer inzetten om de online nieuwsbrief te verzorgen.F

Een onaangekondigd agendapunt was de wisseling van de wacht bij het secretariaat. Zoals bekend draagt Margot Schaake -van Asselt haar taken na achttien jaar over aan José Oost, die daarvoor werd dank gezegd. Om Margot voor haar hele oeuvre te bedanken, werd ze naar voren geroepen. Sytse memoreerde dat Margot in 2015 al de G.Th.M. te Kloese, arts, Wisselminiatuur had ontvangen voor haar vele inspanningen en roemde onder meer haar persoonlijke betrokkenheid bij de Kring. ,,Je was uitermate zorgvuldig in je contacten, binnen en buiten de Kring, met oprechte aandacht en interesse. Dat siert je bijzonder en daarmee heb je mede bijgedragen aan de cultuur van de Kring zoals die nu is.’’ Vervolgens werd ook haar man Frans naar voren geroepen. Hij had de wisselminiatuur in 2009 uitgereikt gekregen voor het vele werk dat hij aan de website had verricht. ,,De Kleine Kring wil jullie beiden namens allen eren. Daar was echter geen platform voor, en hebben we na ampel beraad besloten dit te creëren. Zo is onlangs de Ere Kring ontstaan, en ik mag jullie vertellen dat jullie vanaf nu voor het leven lid zijn van deze Ere Kring. Over alle hieraan verbonden privileges zullen we jullie bij gelegenheid informeren. Beiden, hartelijk dank!’’, aldus Sytse onder het luide applaus van alle aanwezigen. Als geschenk kregen zij een scheepsbel met inscriptie (Margot en Frans Lid Ere Kring NKDE 23 maart 2019). Het attribuut is bedoeld voor op hun White Seal. Sytse: ,,Het is een van de privileges van leden van de Ere Kring om tijdens evenementen op ieder moment dat zij het willen een Happy Hour af te kondigen. En daarmee is de bel opeens dubbel nuttig, aangezien de vloot dan ook meteen weet waar het Happy Hour zich zal afspelen.’’F

Margot en Frans, voor het leven benoemd als lid van de nieuw ingestelde Ere Kring NKDE, met de scheepsbel.

Na dit zinderende begin van de Voorjaarsbijeenkomst was het de beurt aan Rita Oppenhuizen van Natuurmonumenten. Als gebiedsmanager van de Marker Wadden gaf zij een lezing over dit nieuw ontwikkelde eilandgebied langs de kust van Flevoland, zo’n vier mijl ten noordwesten van Lelystad en op ongeveer 2 mijl afstand van de Houtribdijk. Het project heeft vooral tot doel om de achteruitgang van de vis- en vogelstand een halt toe te roepen en de waterkwaliteit te verbeteren. ,,De natuurlijke oevers brengen de dynamiek in de flora en fauna weer terug’’, aldus Oppenhuizen. De spreekster stond uitgebreid stil bij het bestuurlijke proces tussen de betrokken partijen, maar meldde aan de hand van dia’s en video ook hoe inmiddels de visdiefjes en glasalen aantonen dat het natuurlijke leven snel aan het verbeteren is.

Rita Oppenhuizen van Natuurmonumenten gaf een lezing over de Marker Wadden.

Naar aanleiding van vragen uit de zaal beschreef Oppenhuizen onder meer dat voor de aanleg van de archipel uit 40 meter diepe putten slib en zand is gehaald (,,Nee, niet verontreinigd slib, dat is allemaal gecontroleerd’’). De eilanden zullen nog verder worden uitgebreid. ,,Als je maar volume hebt, krijg je de natuur weer op orde.’’  Zij sloot niet uit dat er in de toekomst enkele ankermogelijkheden komen en dat het op sommige gedeeltes mogelijk is om tussendoor te varen.

In de pauze konden de aanwezigen onder meer buiten de vorderingen aan de tentoongestelde Pride of the Fleet bekijken, waarbij Victor Vandersmissen een toelichting gaf op de restauratie van en de verbeteringen aan de Pride. 

Het ‘Prijzenfestival’ begon met een serieuze aangelegenheid, de uitreiking van de G.Th.M. te Kloese, arts, Wisselminiatuur, bestemd voor

een kringgenoot wegens bewonderingswaardige inspanningen. Sytse lichtte een tipje van de sluier op door te verklaren dat de bewuste kringgenoot ,,sinds heugenis actief deelnemer is geweest en nog steeds deelnemer aan vrijwel alle door de Kring georganiseerde evenementen, van (droge) Smiscruise tot TWW.’’

Hierbij was hij ,,altijd in voor gezelschap maar was hij tevens immer paraat voor hulp, adviezen en ondersteuning aan anderen, met regelmaat in een formele rol als (rear) admiral. Hij heeft zijn open boot naar alle uithoeken van Europa gebracht, denk aan Schotland, Denemarken en Kroatië. Ook ter voorbereiding van de Voorjaarsbijeenkomst was onze mysterieuze kringgenoot actief, of het nu ging om het zoeken naar een geschikte locatie die ook nog betaalbaar moest zijn, of actief jagend achter de financiële bijdragen van de deelnemers.’’ Oud-penningmeester Rob Moot, die sinds 2010 tot grote tevredenheid het financiële beheer van de kring voerde, werd onder luid applaus naar voren geroepen.

Rob, José en Sytse die de G.Th.M. te Kloese, arts, Wisselminiatuur gaat overhandigen aan Rob.

De voorzitter memoreerde dat Rob per einde 2018 zijn werkzaamheden als penningmeester heeft overgedragen aan Chris van den Broek en is afgezwaaid van de Kleine Kring. ,,Namens de Kring wil ik je hartelijk bedanken en eren voor alles wat je voor de Kring heb gedaan, en ik hoop dat je samen met Karin de evenementen actief blijft bezoeken.’’ Nadat Rob de wisselminiatuur in ontvangst had genomen, zei hij in zijn dankwoord geen spijt te hebben van zijn jarenlange inzet: ,,Het is een leuke club van aardige mensen, zeer actief. Ik ben blij dat ik de scheepskas ook in de goede handen van Captain Chris heb kunnen overdragen, heel veel dank allemaal.’’

Niet alleen Rob, maar ook Michel Maartens werd geëerd. Niet alleen omdat hij de tweede prijs bij de fotowedstrijd had gewonnen (zie elders op de website), maar vooral vanwege zijn langdurige tomeloze inzet voor de NKDE. Sytse: ,,Zolang ik bij de Kring betrokken ben is mij duidelijk dat jij verschrikkelijk veel energie hebt gestoken in de ontwikkeling van de Kring. (…)  Het is altijd voelbaar in de vorm van initiatieven, het actief meebesturen van de Kring, het onderhouden van de externe betrekkingen en het altijd hulpvaardig beschikbaar zijn voor wie er ook maar om vraagt. Het belang hiervan is nog steeds groot. We willen je hartelijk bedanken voor alles wat je doet en hebt gedaan.’’ Sytse overhandigde Michel een halfmodel van de Lugger My Tranquilizer, de eerste Lugger die in Nederland voer, eigendom van de heer Hertzberger, een van de oprichters van de NKDE.  Het halfmodel van de My Tranquilizer werd na het overlijden van de heer en mevrouw Hertzberger door hun zoon Leopold op de voorjaarsbijeenkomst op 23 maart 2013 (precies zes jaar geleden) aan de Kring geschonken.

Michel erkende in zijn dankwoord dat hij zich inzet, ,,maar het kost mij geen moeite en ik doe het elke keer weer met veel plezier.’’

Michel heeft zojuist het halfmodel van My Tranquillizer in ontvangst genomen.

Bij de verkiezing van het beste verhaal viel Tom Colville in de prijzen met zijn prachtige beschrijving van de reis langs de Schotse Westkust, ,,When the tide fell – a 2018 summercruise’’. Zoals de website al meldde, won Raf Rooijmans de eerste prijs bij de fotoverkiezing met zijn sfeervolle foto vanaf de Boschplaat. De tweede prijs ging naar Michel Maartens met zijn foto van de Kobbeduinentocht en de derde prijs was voor Jim Hopwood, met een foto tijdens de Rund Rügen Cruise. Voor alle winnaars was er volgens traditie een fraai aquarel, gemaakt door Meke Bootsma (die volgens Sytse nu ook zijn eigen Dras heeft geschilderd).

Tot slot van het programma namen de aanwezigen kort de komende evenementen door, met als eerste de Smiscruise Om de West (29 mei-2 juni, Chris van den Broek, met start in Harlingen en een mogelijke feeder) en de Smiscruise Om de Oost (29 mei-2 juni, Sytse Terpstra, mogelijke feeder). Dirk Branbergen gaf een toelichting op het programma van de Zomerbijeenkomst van 13-15 september nabij Workum. Er is een geschikt haventje gevonden aan bakboord bij de ingang naar Workum vanaf het IJsselmeer, met goede kampeer- en parkeermogelijkheden en interessante vaarroutes.

Dirk Branbergen toont een luchtfoto van het haventje voor de Zomerbijeenkomst, bij de ingang naar Workum vanaf het IJsselmeer.

Op 21 september vindt de Dorus Rijkers prestatietocht vanuit Den Helder plaats, georganiseerd door de Koninklijke Marine Jacht Club (KMJC). Er liggen nu al vijf Drascombes in de KMJC-haven en daarom is er voor de Drassen een aparte bokaal bedacht: de Pride of the Fleet-bokaal. Victor meldde dat de jury onder meer zal kijken welke Drascombe de race op het Marsdiep op de leukste manier vaart. Inschrijven is mogelijk en er zijn aan de zoete kant goede trailerhelling-mogelijkheden.

Tot slot werden drie buitenlandse evenementen aangestipt: Carol Fuchs plant midden juni zo’n twee tot drie weken een tocht langs de Duitse waddenkust in het noorden van het land (“Nordfriesisches Wattenmeer”) of de Deense “Südsee”, het gebied tussen Syddanmark, Als, Aero en Fyn. Een en ander is afhankelijk van het weer (zie ook elders op de website, waar meer informatie komt).

In Engeland wordt dit jaar van 12-15 juli het 40-jarig bestaan van de Drascombe Coaster gevierd. En aan de Franse westkust vindt van 27 mei tot 2 juni La Semaine du Golfe du Morbihan plaats, een evenement waar Henk Wels aan gaat deelnemen. Nadere informatie over alle evenementen volgt op de website en in de komende Nieuwsbrief.

Het programma werd na de uitgebreide borrel besloten met een diner, waarvoor 65 NKDE’ers aanschoven.

Het diner als slot van de Voorjaarsbijeenkomst.