Topografie van de Wadden sinds 1815

Van Gerard Jol ontving de redactie een prachtige interactieve kaart (LINK), waarop je de stroomgaten van de Waddenzee kunt zien, en ook het jaartal kunt veranderen, tot lang geleden. Er komen dan steeds verschillende topografische kaarten naar voren, samen met benamingen van eilanden, zandplaten en benaming van watergeulen.