Soppen door modder naast haven Schiermonnikoog

Ernst en Til de Jonge (Coaster Riddle of the Sands) melden een veel dikkere modderprut dan normaal op de ankergrond oostelijk van de haven van Schiermonnikoog. Zij waren begin juli daar drooggevallen. Twee dagen eerder was de bemanning van Coaster Penguin hetzelfde overkomen.

Ernst en Til in hun ingezonden brief: ,,Ons bezoek aan Schiermonnikoog, begin juli 2019, viel letterlijk vies tegen. Toen wij buiten de haven (Oost) hadden geankerd en boodschappen gingen doen, moesten wij ons door een dikke laag (tot bovenkant laarzen) glibberige blubber worstelen. Heel veel dikker dan ‘vroeger’. Alleen blootsvoets viel er nog enigszins doorheen te komen – met laarzen aan is het ondoenlijk en zelfs gevaarlijk (Ernst is gevallen en kon alleen overeind komen omdat hij een roeiriem had meegenomen als derde been) want die zuigen vast. En als je droog ligt, heb je natuurlijk ook geen water om je voeten schoon te spoelen!
Wat hoorden wij: de haven is onlangs uitgebaggerd en de bagger is gestort op het gebied waar sinds jaar en dag Drascombes en, bijvoorbeeld, platbodems droogvallen. Dat is nu gewoon niet meer te doen. Jammer!! Wie naar Schiermonnikoog wil, is voortaan aangewezen op de haven. Verder blijft het natuurlijk schitterend op en om Schier!
Ernst en Til de Jonge
Coaster Riddle of the Sands’’

White Seal op harde bodem ten westen van de jachthaven.

Daags voor het modderbad van Ernst was ook Coaster Penguin ter plaatse voor anker gegaan om droog te vallen. Schipper Bas zakte in een vloeiende beweging tot halverwege de dijbenen de bodem in. Hier dient wel opgemerkt te worden dat hij zeer korte beentjes heeft. Alleen met de grootste moeite was de wal bereikbaar, waarna hij en partner Thea zo snel mogelijk verkasten naar de haven. Volgens de havenmeester, die om commentaar is gevraagd, is het meeste slib dat in de haven is gebaggerd naar een speciaal depot getransporteerd. ,,Het kan echter heel goed zijn dat tijdens de werkzaamheden een deel naar de oostkant is uitgevloeid’’, aldus de havenmeester. Volgens hem en enkele NKDE-leden is de bodem westelijk van de haven van Schier nog goed begaanbaar. Michel Maartens meldt dat het westelijk van de haven vlakbij de dijk of tegen de kwelder altijd hard was en dat je daar met droge voeten aan wal kon stappen. Margot en Frans Schaake hebben ook goede ervaringen op de westelijke ankergrond, getuige de foto’s die Margot leverde.  Helaas ontbreekt een vermakelijke foto van het ,,modderworstelen’’. Tijdens zo’n ervaring worden begrijpelijk andere prioriteiten gesteld, zoals heelhuids aan wal of aan boord komen.

Zelfde positie, maar nu de jachthaven op de achtergrond.