Marker Wadden verkend

In oktober zag ik kans in een vrij weekend legaal naar de Marker Wadden te varen, ik had dat eerder al geprobeerd maar werd toen op afstand gehouden door een schip van RWS.

Om ca 13.00 uur lag Andromeda in het water van de haven van Edam, bij de openbare helling waar slechts 1 andere schipper bezig was.

Een heerlijk leeg Markermeer
Andromeda in een ruime box

Met een Westenwindje van 2 a 3 zeil ik de haven uit in een waterig zonnetje met een melkmeisje. De wind is de eerste twee uur wat sterker dan verwacht en er wordt goede voortgang gemaakt. Helaas neemt na twee uur de wind af en komen de Marker Wadden maar heel langzaam dichterbij. Uiteindelijk vaar ik half zessen tussen de pieren en zeil de haven in. Hier geen havenmeester die dat verbied! In de boxen liggen een stuk of 10 zeilschepen, de eigenaren kijken enigszins argwanend toe als ik Andromeda de box in manoeuvreer. Omdat die nogal ruim bemeten is lukt dat niet zonder motor. Nadat ik de havengelden voldaan heb loop ik nog snel een klein rondje over het land voor het donker wordt. De eerste indruk is dat het nogal een bouwplaats is met een hinderlijk aggregaat bij het kantoor van Natuurmonumenten. Als dat later die avond uitgaat blijkt het een heerlijk stil plekje. Het helpt vast dat de steigers geen stroom hebben, zorgt toch voor een selectie van bezoekers.

Meer bouwplaats dan haven of wad…

De volgende ochtend zo’n 8 kilometer gelopen, diverse aantrekkelijke baaien gezien waar je mooi beschut voor anker zou kunnen liggen, sommigen daarvan zijn met houten palen afgezet. Op dit moment zijn al die baaien afgesloten voor schepen. Wat verder van de haven zijn er zeker aantrekkelijke stukjes die soms een beetje lijken op de kwelders op de Waddeneilanden.

Slenken en kwelders in wording
Een van de grotere baaien
In welke haven mag dit nog…

Ondertussen is de wind aangetrokken tot ruim 4, dat is iets harder en ook iets westelijker dan beloofd. Met een flink rif in het zeil vaar ik om 10.30 de box uit en na een paar slagen ben ik tussen de havenhoofden uit. Met 1 lange slag vaar ik richting Edam dat net niet bezeild blijkt, onder de kust is de wind veel minder hard en met een paar slagen vaar ik na 4 uurtjes zeilen de haven in.

Voorlopig lijken de Marker Wadden een aardige bestemming op het Markermeer met een aantal aantrekkelijke ankerplaatsen, zeker als het in de haven drukker wordt door beloofde extra faciliteiten.

Wim Oostra

lbc Andromeda