Kerstgroet van Mellon

De redaktie ontving van Carol Fuchs van Coaster Mellon een fraaie kerstgroet: