In memoriam Claas Hoogewerff

Op 20 juni 2019 heeft in Diepenveen het afscheid plaats gevonden van onze op 14 juni overleden Drascombe-vriend:

Claas Hoogewerff.

Claas Hoogewerff tijdens een van de reizen in Denemarken

Het was een bijzonder, liefdevol en waardig afscheid van een aimabel mens.

Claas was sinds 1993 de trotse schipper van Coaster Sequana. Hij voer met haar en zijn echtgenote Regitse in Nederland, Engeland, Schotland en Denemarken. Claas was onder andere initiator en organisator van de allereerste gezamenlijke buitenlandse vaartocht (1995) van de Nederlandse Kring van Drascombe Eigenaren, met (bij aanvang) zestien schepen. Een groot succes dat voor herhaling vatbaar bleek. Twee maal in het Deense eilandenrijk bezuiden Fyn en twee maal in de Limfjord voerde Claas een groepje Drascombevarenden aan. Uit de verslagen van die tochten blijkt overduidelijk de waardering van de deelnemers, die niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Engeland tot zelfs Zwitserland afkomstig waren.

In 2013 is de De heer G.Th.M. te Kloese -arts- Wisselminiatuur toegekend aan Claas voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan dit voor de NKDE belangrijke initiatief.

Al een aantal jaren geleden nam Claas afscheid van Sequana, maar de herinnering aan de vele mooie tochten met haar en Regitse bleef bestaan.