GPS week nummer roll over

De GPS Week Number Rollover (WNRO) vindt eens in de 19 jaar plaats. De eerstvolgende rollover vindt plaats op 6 april 2019. Vergelijkbaar met odometers in oudere auto’s die van 99.999 km overgaan op 0, zet de GPS WNRO de GPS-kalender terug op 0. 

Het terugzetten van de kalender kan leiden tot miscommunicatie tussen GPS-satellieten en de GPS-ontvangers. Hierdoor kan een aantal chips in navigatiesystemen bepaalde functies mogelijk niet langer verwerken.

Controleer bij je fabrikant of je GPS systeem hier last van heeft!

Zie voor verdere informatie: Link