Van Zee naar Meer….. deelnemende boten gezocht!

Op 15-17 juni 2018 wordt in  in de Bataviahaven, Lelystad, stil gestaan bij 100  jaar Zuiderzeewet. Dit wordt gecombineerd met de Nationale Oldtimer dag.

De Zuiderzeewet is op 14 juni 1918 definitief vastgesteld en zo werd het huidige silhouet van Nederland eigenlijk gevormd. De Zuiderzee werd toen een meer en in het hele gebied rondom de voormalige Zuiderzee wordt daar nu bij stilgestaan.

De Zuiderzee was een druk en bedrijvig gebied waar hard gewerkt werd. Door het afsluiten van de Zuiderzee en de aanleg van de polders veranderde alles en dat bracht veel werk met zich mee. Vanaf het vaste land, maar vooral op het water, werd er gewerkt aan het dichten van dijken en de aanvoer van klei, leem, zand en steen voor de bouw.

Nadat de zee was gesloten ontstond er een meer dat naast doorgaande routes voor de scheepvaart ook veel ruimte biedt voor recreatie en toerisme.

Op 15 en 16 juni wordt in Lelystad een twee daags evenement georganiseerd met als thema

“van Zee naar meer… “ dat zowel in de haven als op het vaste land zal plaatsvinden.

Het beeld in de Bataviahaven moet het publiek “van Zee naar meer…” tonen. In 1918 was het water er voor de vissers, de vrachtvaarders en de beurtschepen. Daarna kwamen de werkschepen. Van de visserij en de veerponten bleven er slechts enkelen over. Het vrachtvervoer bleef maar werd gemotoriseerd.

Na het ontstaan van Markermeer, IJsselmeer en Randmeren nam echter de watersporter en de chartervaart bezit van dit water.  Vanaf ruwweg 1970 kwam er een beweging om de oude schepen te behouden en een nieuwe functie te geven. Maar ook de motorjachten en zeilboten van particulieren namen bezit van het nieuwe IJsselmeer.

Om “van Zee naar meer…” 100 jaar Zuiderzeewet te tonen zijn oude bedrijfsvaartuigen uitgenodigd, baggermolens, hijskranen, meetschepen, vrachtvaarders alsmede de sleepboten. Daarnaast oude veerschepen en vissersschepen zoals de botters.

De tweede helft van de 20e eeuw is te zien door de aanwezige VSRP schepen: bollen, aken, jollen en schouwen. Ook de VKSJ vloot, de ‘Oude Glorie’ en niet te vergeten de reddingboten tonen het “meer”.

Ieder representatief schip dat een verbinding heeft met de voormalige Zuiderzee, Markermeer, IJsselmeer of Randmeren kan zich melden. Er mag aandacht zijn voor de huidige recreatievaart en alle werkgelegenheid en de kracht van het nieuwe water als natuurgebied en plek voor duurzame recreatie en sportieve prestaties.

De organisatie verwacht nu al vele historische schepen: De Hydrograaf, De NH1, de stoombaggermolen Friesland, diverse historische sleepboten, de Doris Rijkers, ronde en platbodemjachten.

De NKDE is ook uitgenodigd voor dit evenement, omdat onze schepen zeer zeker horen bij het thema :” laat de ontwikkeling van de pleziervaart na de afsluiting van de Zuiderzee zien”.

Als deelnemer ben je gedurende het evenement geen liggeld verschuldigd (van donderdag t/m zaterdag)*. Tevens krijgt elke deelnemer op zaterdag een captainsdiner aangeboden door de organisatie. U kunt zich aanmelden via: www.bataviahaven.nu

Hier vindt u onder evenementen het inschrijfformulier.

*) Indien u ook op nog de zondag de 17de juni wilt blijven, dan zal het liggeld ook vergoed worden. Die dag vindt de landelijke oldtimerdag plaats met veel aandacht voor rijdend én varend erfgoed. Met ca. 20.000 bezoekers!

Zie voor meer informatie: www.oldtimerdaglelystad.nl

Programma 

Opzet 15-16 juni; van Zee naar meer… 

De meeste schepen zullen al de donderdag de 14de binnenkomen.

Vrijdag 15 juni officiële opening, tussen 10:00 – 10:30 u. zal de historische stoom baggermolen Friesland de haven binnen worden gesleept en groots onthaald worden.

11:00 – 12:00 u. : Palaver
Na binnenkomst van de Friesland, zullen alle bemanningsleden worden ontvangen in de Cantine naast  Batavialand met koffie en thee. Hier ontvangen de deelnemers, na een welkomstwoord, een tas met informatie, kaarten voor het captainsdiner, e.d.

Daarna zal het dagprogramma aanvangen.

12:00 – 18:00 u.: Drie excursies naar de Markerwadden, Natuurmonumenten (i.s.m. de provincie)

12:00 – 18:00 u.: Doorlopend rondvaarten (tegen betaling of gratis) op een Historisch schip

12:00 – 18:00 u.: 2 exclusieve excursies (max 8 pers.) naar het sluizencomplex met Rijkswaterstaat

NH1 en bezoek aan het sluizencomplex (de binnenkant van de sluizen; de pompen)

12:00 – 18:00 u.: Overige excursies of rondvaarten, waaronder op een schip van de KNRM.

12:00 – 18:00 u.: Diverse (historische) schepen zijn te bezoeken (wij hopen dat u uw schip ook

openstelt!).

12:00 – 18:00 u.: Batavialand, museum & historische werf: diverse leuke activiteiten en scholendag.

14:00 – 18:00 u.: In 3 rondes vinden op diverse (max 8. grotere) schepen muzikale optredens plaats,

12:00 – 18:00 u.: Kleinschalige braderie met diverse producten voor historische schepen en

toebehoren.

12:00 – 18:00 u: Demonstraties van de Stoombaggermolen, oude ambachten, dragline,

sondeerapparaat, Samofa-motor, etc.

Zaterdag 16 juni

Op zaterdag is het programma, op het Palaver na, gelijk aan de vrijdag, alleen wordt er dan eerder, ca. 10:00 uur, begonnen. Zaterdag avond is er vanaf 17.00 een borrel, gevolgd door een Captainsdinner in de Cantine.

Het programma kan nog worden aangepast (en verder ingevuld worden). Voor de vrijdag avond wordt gewerkt aan een avondprogramma voor de aanwezige deelnemers.

Zondag 17 juni: Nationale Oldtimerdag, 400 klassieke auto’s, markt, meerijden, horeca.

De schepen zijn als ‘erfgoed dat beweegt’ een nautische aanvulling op het evenement. Om 10.30 u. is de officiële opening, daarna is er een voortdurend programma voor de auto’s en een aantrekkelijk aanbod van kraampjes en horeca voor het publiek. Doorgaans trekt dit evenement minimaal 15.000 bezoekers. Ook schippers en bemanningen kunnen hiervan genieten.

Zie verder www.oldtimerdaglelystad.nl

Alle dagen:

Bezoek aan Batavialand (Erfgoedcentrum en Bataviawerf)

Shoppen in Bataviastad Outlet Center (kortingbonnen worden bij aankomst uitgereikt)

Excursie naar de Markerwadden

Bezoek aan de Oostvaardersplassen (op fietsafstand)

Bezoek aan Lelystad, pendelbussen vanaf de haven

Uitgebreide horeca, restaurants, deelname aan gezamenlijke maaltijden.

wil je meer weten, neem contact op met:

Dimitri Arpad, Provincie Flevoland: dimitri.arpad@flevoland.nl 06 20416397

Niek Sonneveld, communicatie VSRP, 06 51063982, communicatie@vsrp.nl

Bataviahaven: www.bataviahaven.nu, 0320 841077

Aanmelden: www.bataviahaven.nu. NB.: u moet een digitale foto meesturen bij de aanmelding.

Voor meer informatie over het themajaar 100 jaar Zuiderzeewet zie: www.100jaarzuiderzeewet.com