Hoe haal ik het midzwaard van de Drascombe Coaster uit de boot?

Het midzwaard zit vast aan een u-strip en dit geheel is van bovenaf in de zwaardkast geschoven. Onder aan de kielbalk valt het in een pen (soort borg). Bovenaan komt de afdekplank met zwaardtalie eroverheen. Zorg dat de boot voldoende ruimte heeft onder de kielbalk. Het zwaard moet namelijk iets zakken om bet omhoog uit de zwaardkast te kunnen trekken. Werk het liefst met 2 personen. Denk om je rug! Het zwaard is zwaar. Pas op voor uitsehieten van het zwaard. Leg wat houten plankjes neer om het zwaard in de boot op te laten rusten. Bescherm ook de kajuitingang en het brugdek goed met lappcn en/of plankjes.

Beschrijving:

.Schroef de scbroeven l t/m 6 los (moeren aan de onderkant tegenhouden). Schroeven geheel verwijderen.
.Scbroef A,B,C en D kunnen blijven zitten, hiermee zit de zwaardtalie aan de afdekplank vast.
.Vier de zwaardtalie op en verwijder de plank (inclusief talie). Zorg er voor dat bet zwaard onder de boot opgestopt staat.
.Kantel het zwaard iets zodat het u-profiel ietsje omhoog komt.
.Trek nu aan het u-profiel en aan de zwaardband het hele zwaard omhoog. Verwijder de splitpen en bet RVS-pennetje zodra je erbij kunt, en de zwaardband is los van het zwaard.
.Verwijder tenslotte zwaard en u-profiel recbtstandig door de kajuitingang. Pas op voor wegklappen van het u-profiel; dit kan de boot bescbadigen.

Montage van het zwaard geschiedt uiteraard in omgekeerde volgorde. Gebruik zo nodig wat watervast vet op de Zwaardpen.

Han van Vlierden


Coasters Zwaardextractie

Aansluitend op hetgeen Han van Vlierden in BaD 83 op pagina 21 schrijft over het uitnemen van het zwaard van de Drascombe Coaster volgen hier de ervaringen met Yraida, de Coaster van mijn zoon Michel.

Yraida werd in 1986 gebouwd en deze Coasters hebben een aan de romp gelamineerde zwaardkast. Bij latere Coasters, zoals Han’s Timshel uit ‘93, vormt de zwaardkast i.v.m. Europese eisen één geheel met de romp. Dit is te konstateren doordat dan de minder gladde kant van het polyester in de kajuit zichtbaar is.

Doordat we nog al wat lekkage via de zwaardkast hadden (aan de voor-, achter- en onderkant) en omdat we het zwaard en het ophaalmechanisme wilden controleren werd de boot onttakeld en de zwaardkastdeksel losgeschroefd, maar nog niet afgenomen. Een en ander op de manier zoals door Han omschreven. Tevens wordt de pen die bij deze Coasters aan de bovenkant door U-profiel en zwaardkast zit losgemaakt.

In de thuishaven Huizen kan gebruik worden gemaakt van een hijsinstallatie.

Een van ons, het zal wel Michel zijn geweest, gaat gewapend met een tangetje in de kajuit zitten, waarna boot plus zoon van de trailer worden gehesen. Het zwaard wordt op de gebruikelijke wijze gevierd en komt dan rechtstandig naar beneden te hangen (foto 1), wat mij de gelegenheid geeft er ter bescherming een balk onder te leggen. De afdekplaat wordt verwijderd evenals de eerder genoemde pen aan de voor/bovenkant. Daarna laat de kraandrijver de boot langzaam (voorzichtig!) zakken, waardoor het zwaard en het U-profiel waarin het zwaard is opgesloten, uit de zwaardkast omhoog komen.

Tijd voor Michel met zijn tangetje om in aktie te komen. Hij kan nu bij de splitpen om de zwaardband van het zwaard los te nemen. Daarna verwijdert hij het asje onder in het U-profiel, waar om heen het zwaard in het U-profiel draait. Bij Timshels constructie wordt dit asje door dunne houten, op het U-profiel gelijmde latjes vastgehouden: Bij Yraida geschiedt dit slechts door de wangen van de zwaardkast zelf.

De boot wordt langzaam opgehesen en het nu losstaande zwaard via de onderzijde van de zwaardkast verwijderd (foto 2) terwijl het U-profiel in de kajuit achter blijf. Hierin zit het verschil met Han zijn aanpak, die het zwaard er met U-profiel en al via de bovenzijde uit tilt.

De zwaardkast is daarop aan de binnenzijde met epoxyhars behandeld en weer vastgelamineerd. Het zwaard zelf is opnieuw verzinkt door een galvanisatiebedrijf in Maarssen, waarvan de kosten voorjaar 1995 op ca. ƒ 200,- uitkwamen.

Een andere optie, die we toen nog niet kenden, is om het zwaard te laten schooperen. We hebben vorig jaar tot volle tevredenheid bij metaliseerbedrijf Henk Koster in Hilversum (035 685 97 10) het roer van Navis deze behandeling laten ondergaan en dit kost, inclusief het in de zinkverf zetten ƒ 50,-. Navraag leert dat we anno 2001 voor het schooperen en in de zinkverf zetten van het zwaard van de Coaster ƒ 100,- kwijt zouden zijn. Beide bedragen ex. btw.

Montage van het gegalvaniseerde zwaard vindt in omgekeerde volgorde plaats, ergo via de onderzijde van de boot (zie foto 3). Ook nu is daar weer de man in de kajuit, die het asje, waarover we boven schreven, in het daarvoor bestemde gaatje in U-profiel en in het zwaard terugplaatst en de zwaardband middels de splitpen borgt.

Tenslotte, jaarlijks wordt de poelie van het zwaard-ophaalmechanisme nagekeken en draaiende delen in zeewaterbestendig vet gezet. Doe dit werkje als de boot op de trailer staat en het zwaard ingeklapt is.

Succes! Carel Maartens, januari 2001