Helmstok houvast

Het grootste wintergenoegen van het Drascombe-bezit is het voeden van de fantasie. De meeste zeilers zijn dan ook vluchters en fantasten. Na een bezoekje aan de Drascombe site zijn we uren van de kaart, uit het hier en nu, met andere woorden, op drift.

Om dit voor zeilers zo fundamenteel psychische proces te voeden volstaat het internet als een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde. Het virtuele met het virtuele voeden is een soort van incest. We hebben behoefte aan iets tastbaars.

Sommigen zien hier mogelijkheden voor het boek. De stoerste onder ons gaan gewoon even midwinter zeilen, de rest behelpt zich met wat geknutsel aan de boot. Dit vaak nutteloze geklungel leidt dan tot uitvindingen zoals een ultieme kookkist of zwemtrap. Met al deze knutselwerkjes aan boord kan je de kont niet meer keren. Laat ons onder ogen zien, de Drascombe is af.

Ter lering volgt een kort verslag over de helmstok, met de klemtoon op stok volgens de heren van Churchouse Boatbuilders.

Ingegeven door aantrekkelijk zelfstuur geknutsel heb ik mij laten verleiden deze oude helmstok te vervangen door een dikker stokje om zodoende ruimte te vinden voor alle oogjes en klemmetjes voor de variabele zelfstuur weerstand.

Ik had al eens – in een ver verleden – de papagaai doormidden gevaren en de restjes leken hier wel geschikt voor. Dit stokje was overigens een nog nadrukkelijker stok. Zoals in stok voor de hond.

Ook het fietsbandje dat als derde handje prima voldeed sneuvelde onder deze vernieuwings drang.

Ik bespaar u details, gelukkig brak het onding voor de tweede keer en is de oerstok opnieuw geplaatst. Echter, vriend Dirk van Coaster Strûner sloeg zich door de winter met de cursus plakken met epoxy en weet tegenwoordig op kunstige wijze (navraag bij Dirk B.) de rechte stok een kronkel te geven. Hiermee is het stokkige in een klap verdwenen. Na wat schuren, beitelen en schaven zit ik nu met dit symbool van vrijheid voor mij op tafel. Ik verzeker u, elke tocht wordt voorstelbaar. Knutsel en droom door, het voorjaar is nabij!

Germ Immink
Cruiser Longboat Mantra