Getijde informatie 2019

Momenteel (december 2018) wordt de datawebsite van RWS geherstructureerd en is de getijdeninformatie alleen beschikbaar in pdf en xml formaat en in NAP. Op de site van Wadkanovaren zijn tabellen in pdf  te downloaden voor 22 plaatsen met LAT als referentievlak.