Gedicht voor een herstellende

Een beetje schipper weet al jaren

Wil hij lekker met een Drascombe varen,

Wendt hij zich dan tot een Imam of tot een Rabbijn?

Neen, want hij moet bij Gerard te Kloese zijn.

Die reddert en schrijft en redigeert;

En heeft jaren het Drascombegebeuren in zijn eentje beheerd.

Inmiddels kreeg hij secondanten

En die weten gelukkig ook van wanten.

Dus toen in Gerards carotis een propje verscheen

Hielden de secondanten de Drascombekring op de been.

Maar Gerard hoefde niet met de Drascombes te stoppen.

Want men wist zijn carotis met succes te ontproppen.

Nu gaat Gerard weer door tot in lengte van jaren

En de Drascombers zullen met nog meer plezier varen.

Nomen Nescio