Elfwatertocht 12-14 juli 2018

Graag wil ik jullie attenderen op een unieke eenmalige tocht waar Drascombes ook zeer goed aan mee zouden kunnen doen.

 

Het thema van ‘Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa 2018’ is ‘Iepen mienskip’ , ‘Open gemeenschap’. In dat kader worden veel activiteiten georganiseerd die de stad Leeuwarden overstijgen en uitstralen naar de provincie en zelfs daarbuiten.

Een ander speerpunt is duurzaamheid. Om dat centraal te stellen wordt gepropageerd om de eerste twee weken van juli in Friesland fossielvrij te rijden – en te varen.

Zaterdag 14 juli wordt een grote parade van fossielvrij rijdende voertuigen naar Leeuwarden georganiseerd en letterlijk parallel daaraan van vaartuigen.

Donderdag 12 juli wordt een ‘aanvoertocht’ georganiseerd vanuit Overijssel, open voor vaartuigen uit alle provincies. Die tocht vindt plaats vanuit de Driewegsluis over de Jonkersvaart naar het eilandje Marchjepolle in het Tjeukemeer. Daar is onder meer ’s avonds een locatietheatervoorstelling: Weispield, dreame oer de Tsjûkemar. https://www.iepenloftspulbantegea.nl/weispield/.

Roeivereniging ”t Diep’ in Steenwijk organiseert voor roeiers een toertocht over een deel van deze route , en de historische ‘zomp’ uit Gramsbergen,  zie link, die ik mee heb helpen bouwen en waar ik nu als een van de schippers met groepen op vaar, zal zeer waarschijnlijk ook meedoen. Naar verwachting zal er veel publiciteit omheen zijn, onder meer van de NOS.

Ik kan kiezen – of meegaan met de roeitocht, of meeschipperen op de zomp, of met mijn eigen Drascombe. Ik kies voor het laatste, lekker vrij met eigen slaapplaats. Met een vuilniszak over de motor. Het zou leuk zijn als meer Drascombes mee gaan doen!

Meer informatie kun je vinden op en via de website van Natuurlijk Varen . Deze zal later naar verwachting later verder aangevuld worden met preciezere gegevens. Als je mee wil doen is het wellicht zinvol dat bij mij te melden, zie voor emailadres de Agenda