Door schade en schande ….?

Van Pieter van der Meer onderstaande kenter-ervaring. Als kanttekening voegde
hij eraan toe:

Wil je van zoiets leren, dan is het toch noodzakelijk zo’n ogenblik nauwkeurig
te analyseren. In de loop der jaren heb je voor jezelf steeds de grens
verlegd, van wat er met zo’n boot mogelijk is. Hier is zo’n grens. Een grens,
die voor een groot deel door de bemanning wordt gesteld (Een schip is zo
zeewaardig als z’n …..).

OP ZONDAG 5 JUNI 1988 overkwamen mij en m’n Drascombe Coaster Chan een minder prettige ervaring. waarvan ik ook anderen graag wil laten leren. De afgelopen dagen is het weer zeer wisselvallig geweest. Voor vandaag wordt NW 4-6 voorspeld met buien. Ietwat zorgeloos laat ik mij omstreeks 10.00 uur door de oude sluis van Lemmer naar buiten schutten. Ik ben wat gehaast, omdat ik in Naarden bemanning wil oppikken.
Het eerste stukje doe ik op de motor, totdat de Friese Hoek bezeild raakt. Ondanks een golfhoogte van 20-30 cm ploegt Chan zich er prachtig doorheen. Om zo hoog mogelijk aan de wind te komen hijs ik alle zeilen. Tot zover niets aan de hand.

Op een gegeven moment wil ik het lei-oog van de fok bijstellen. Daartoe buig ik mij voorover naar de lage kant. Juist dan moet er een windvlaag geweest zijn, want de boot gaat waterscheppen. Ik probeer me ergens aan vast te houden, maar mogelijk geholpen door de golven, slaat de boot “plat”. In enkele seconden zie ik zowel allerlei spullen, … als m’n vakantie in het water vallen. Ik glijd naast de boot het water in, en durf niet meer op de hoge kant te klauteren. Gelukkig draag ik deze keer m’n zwemvest!! Binnen een paar tellen ligt de boot op de kop en rest mij niets meer, dan op de buik van Chan te klauteren. Gelukkig is er een stevig motorjacht in de buurt, hetwelk mij en de boot naar Lemmer brengt. Naast een steiger wordt de boot met vereende krachten weer overeind getrokken. Dit had ik in m’n eentje op het woelige IJsselmeer beslist niet kunnen klaren. Pas dan kan de schade worden opgenomen.

Wat heb ik hier nu van geleerd?

  • Hou het weer in de gaten en handel ernaar. Laat je niet opjagen.
  • Al zit er een kajuitje op; De Coaster blijft een midzwaardboot, waarbij je eigen gewicht van wezenlijk belang is voor de stabiliteit.
  • Berg alle spullen goed op. Pak alles waterdicht in wat niet watervast is. Bij mij was alle elektronika aan boord in één klap waardeloos.
  • Kies een zwemvest wat lekker zit: dat draag je tenminste.
  • Controleer je verzekering. Mijn bootverzekering dekte niet het verlies van b.v. geld en kostbaarheden.

In een soort van na-noot verklaart Pieter, dat hij door te gaan zeilen een
zekere mate van avontuur zocht, zich bewust zijnde van de daarbij behorende
risico’s.
Vele jaren vaar je dan schadevrij, en als je dan zoiets overkomt, mag je eigen- lijk niet verbaasd zijn.
Toch wil hij dit niet graag nog een keer beleven.