Condens vorming in een Coaster

Ik heb sinds een jaar een Coaster (222) en vaar daar met veel plezier mee.

Ik heb nu enige ervaring met overnachten aan boord, een paar dagen tijdens het TWW, oktober 2002, ik was toen alleen en zes dagen begin mei op de Duitse Waddenzee met mijn dochter Sterre (5 jaar).
Beide keren was er veel condens aan de binnenzijde van het kajuitdak met het bijbehorend kille gevoel, de natte schouder en de natte veeg op de slaapzak bij het oprollen. Natuurlijk wordt dat veroorzaakt door de lage buitentemperatuur bij een niet geïsoleerd kajuitdakje gecombineerd met een slechte ventilatie.

Ik sliep zonder schotjes in de kajuitopening en met afgesloten patrijspoort aan de voorzijde van de kajuit. De buiskap staat op, ik gebruik geen kuiptent.

Een oplossing zou het openen van de patrijspoort kunnen zijn. Maar met het buiige weer van die dagen slaap ik niet lekker met het idee dat er een open miniraampje boven mijn hoofd zit. Het terugvallende vlak van de voorzijde van het roefje laat dan makkelijk regenwater binnen en aan de uitwerpselen van zilvermeeuwen wil ik niet denken.

Ik heb wel gezien dat de patrijspoort vervangen was door een modern rechthoekig raampje hetgeen me deed denken aan een caravan. Misschien zaten daar slimme ventilatie openingen in. Dat vond ik niet zo scheeps. Het past niet zo mooi in het ontwerp.

Vraag: Wie kent een eenvoudige verbetering van de ventilatie van mijn Coaster roefje?

Hans Frima
Coaster Slack II

Antwoord Michel Maartens:

Het vierkante raampje dat ik op Yraida heb kan ook zonder inwateren bij golfslag en regen op een kiertje staan en helpt wel, maar nog steeds condens. In de haven wel verbetering na aanbrenging van een louvre ventilatie in het bovenste ingangs schot met raam op kier. Voordeel is wel dat het vierkante raampje bij extreme hitte (Corsica) ook fungeert als windhapper, erg prettig.

Dit is inderdaad niet zo’n mooie oplossing maar ik begreep dat Gebo nu ook luiken maakt, z.g. flush modellen die amper boven dek uitsteken en waar je zelfs een hor of blindering voor kunt monteren!

Hartelijke groet,

Michel