Beting op het voordek en een alternatieve sleeptros bevestiging

Degenen onder ons die wel eens op open water een boot hebben gesleept, of die bij harde wind, met bijbehorende akelige zee weleens voor anker hebben gelegen zullen het met mij eens zijn: De klampen van de Drascombes zijn voor de meeste van hun taken geschikt, maar of ze ons ook houden wanneer we bij 50 knopen wind door de reddingboot tegen de texelstroom worden ingesleept is nog maar de vraag. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat mijn twijfel nog nooit reden van bestaan heeft gehad, ondanks de zeer uiteenlopende soorten water en wind waar ik met “Pride” voor anker gelegen heb, maar toch kan ik me voorstellen dat een andere, steviger, constructie meer vertrouwen zal inboezemen.

Mijn gedachten gaan uit naar een stevige bolder op het voordek, door het dek gaand tot op het spoor, die voorwaarts gesteund wordt door een balkje, onder tegen het dek te polyesteren, en tegen de steven op. Boven op het beting dient dan een clamcleat te komen die zeer nuttig zal zijn bij het ankerop gaan op stroom of bij harde wind. Nu heb ik vaak, dat, net wanneer een paar meter ankerlijn moeizaam zijn binnengehaald, een grote golf me noopt weer lijn bij te steken, of, zelf over “de muur” te gaan.

Voldoende stevigheid voor zwaar sleepwerk kan ook worden verkregen door aan de achterkant van de kajuit ter weerszijden twee klampen aan te brengen, en ver- volgend om de kajuit een duims-manilla (o.i.d.) tros te leggen, die dankzij de klampjes, niet omhoog kan schuiven ten gevolge van de naar boven taps toe’ lopende kajuit. (Althans op de Longboat. Een dergelijke oplossing voldoet ech- ter ook op de Drifter). Vanzelfsprekend behoort het aanbrengen van de klampjes tot de winterkarwijen en wordt de tros zelf pas op het “moment suprème” om de roef gelegd.

Op deze tros wordt dan de sleeptres gestoken.
Teneinde te voorkomen dat tijdens het slepen de voorstag, en daarmee de mast,
wordt geforceerd (bij het uitgieren van de sleep) moet de kajuittros zo lang zijn dat ie ca. lm.
voor de steven op zichzelf kan worden teruggestoken (zie tek.).
Het strak op de steven binden van de tros verdient om dezelfde reden ook aanbeveling.
Wordt u juist gesleept omdat de mast er niet meer staat, dan zijn deze voorbereidingen natuurlijk niet nodig.

Voor slepen onder normale omstandigheden op zee of op het binnenwater zijn al deze manoeuvres niet nodig.

De “organieke” klampen zijn voor hun normale taak ruimschoots berekend.

Maar nogmaals, voor het ruwe werk is het raadzaam ten- minste een manilla- of kunststoftros aan boord te hebben van ca. 10 meter.