De foto-, schilder-, teken-, film-, video- en verhalenwedstrijd 2017

Voor de zestiende keer nodigen wij u uit voor

de foto-, schilder-, teken-, film-, video- en verhalenwedstrijd 2017

Iedereen mag meedoen met één of meerdere inzendingen. Voorwaarde is natuurlijk dat er een duidelijke relatie moet zijn met de Drascombe. Als dit laatste niet duidelijk is, dan is het wenselijk dat er een begeleidend schrijven aan toegevoegd wordt.

  • De inzendingen kunnen gepubliceerd worden in de Nieuwsbrief en/of op de Electrobad
  • De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de Voorjaarsbijeenkomst in maart 2018;
  • De jury wordt gevormd door de redactie;
  • Leden van de jury mogen alleen buiten mededinging deelnemen;
  • Een ingezonden verhaal heeft maximaal 750 woorden;
  • Zend ook uw videoclips in, maximaal drie minuten.

Wanneer u eerder ingezonden verhalen, foto’s etc. wilt laten meedingen in de wedstrijd, dan moet u deze nogmaals insturen. Inzendingen kunnen tot 31 januari 2018 verzonden worden aan:

Frans Schaake

Koppelweg 66

3704 GJ  Zeist

e-mail: fschaake@ziggo.nl

onder vermelding van: Deelname wedstrijd 2017