Blog TWW 2017 (slot)

Aan boord vliegt de tijd altijd voorbij, we blijken zondagochtend al twee nachten in het kommetje onder het Kinselmeer te relaxen. De wind is zoals verwacht verder door het westen gekrompen, de nevel trekt op, een vroeg vertrek ondanks vochtige voorspellingen.

Aanvarend vanuit het oosten kan op de stompe toren van Ransdorp worden aangelegd.

Bij de noordelijke ingang staan de fuiken tot een cable uit de dijk. Er zijn schippers bekend die ‘s nachts overboord moesten om de lokale visser van zijn broodwinning te ontdoen.

Van het IJmeer onder de Hollandse Brug naar het Gooimeer, de thuishaven is bijna in zicht!

Een geniepig plaatje een tiental meter zuid van de geul. Het ene moment ruim negen meter, even verder staan de vogels te grazen. Hoewel vandaag winterstreefpeil ook ‘s zomers zelfs voor een Drascombe een niet te nemen hobbel.

Op het Gooimeer plots midden in een J-klasse race vanuit Naarden. Je kan amper afdrukken of ze zijn al uit beeld!

Cptn. Chris, Batyr en Sybilla zijn gisteren al uit het water gegaan in Harlingen, hier zijn fly by als afscheid, ook Dulcibella bijna thuis.

We hebben het Gooimeer voor ons zelf, twee voet water boven de Zuydwal, het irritante fonteinkruid heeft gelukkig de geest gegeven.

Beetje nostalgie en passend einde als Dulcibella na negen dagen weer voor de wal komt. Coaster Yraida waar in 1993 het eerste TWW mee gevaren werd, nu Nautilus.