Verslag TWW 2016 Oost

In de loop van woensdag (9 november 2016) start onze deel-TWW en gaan de coasters Orion, Zandloper, Zilt, de LB-cruiser White en de drifters Salvator en Gulliver in Makkum te water. De trailerhelling bij de Holle Poarte is compact, zanderig en ondiep maar voor Drascombes redelijk te doen. Bovendien kunnen we de trailers en auto’s daar veilig achtergelaten.

We besluiten om ’s avonds eerst maar eens goed te eten en dan om 20.00 uur naar de sluis te zeilen, te schutten  en daarna in het kommetje aan de westzijde van de spuisluis voor anker te gaan voor de nacht. Lekker beschut bij de verwachte ZO wind.

De bedachte plannen voor de komende dagen zijn divers. Lastig element is de verwachte Z 6-7 voor zaterdag en ZO 5-6 voor zondag. Dus het is zaak om zaterdag ergens redelijk zuid te liggen en niet in het noorden tegen een eiland. Eerst maar eens het weerbericht van de volgende ochtend afwachten voordat we een beslissing nemen.

Omdat het anker-kommetje omringt is door droogvallende platen doet de stroming rare dingen met als gevolg dat ’s nachts de golven af en toe midscheeps en goed hoorbaar tegen de romp klotsen. Dat geeft in zo’n drijvende vioolkist een hoop kabaal en is altijd weer even wennen.

’s Morgens 8.00 uur vertrekken we richting Terschelling om daar wellicht op de plaat onder Oostereind droog te vallen. (Zilt en White blijven achter om in de namiddag het ondiepe Kimstergat ten noorden van Harlingen te bevechten). Naar Terschelling is het zo’n 22 NM maar met bijna drie uur ebstroom mee en een verwachte mooie ruime ZO 3 goed te doen. Waarschijnlijk gaat het zo snel dat we het Franse Gaatje moeten aandoen om het tij te stoppen.

Schuitegat bij laagwater

Maar het gaat allemaal niet zo snel. De wind houdt zich erg rustig en omdat het Zuidoostrak bij laag water droogvalt moeten we om het Schuitenzand heenvaren. Daar aangekomen is er echter van de berekende 90 cm water slechts 50 over. Genoeg voor de coasters maar hoe zou het de drifters met hun 40-45 cm diepgang vergaan? Gelukkig valt de wind ruim in en kunnen de drifters zoekend naar het diepste water van de ene zijde naar de andere zijde van het geultje deze hindernis nemen. Gelukkig ook omdat we de gloeiboeien aan boord van de drifters niet kunnen missen want het is bar koud. (De water-verlaging is meer dan voorspeld. Zilt en White komen ’s avonds het Kimstergat niet door).

Vertrek uit Terschelling
Om 16.00 uur bij de Slenk onder Terschelling passen we de plannen aan. De volgende dag belooft een heel mooie zeildag te worden met veel zon en O 2-4. Als we nu doorvaren naar de plaat (hoogwater 17.00 uur) en droogvallen (en dat is natuurlijk zeer aangenaam) komen we pas om 15.00 de volgende dag los om ’s avonds te proberen het Kimsterdgat over te komen om vervolgens de hele zaterdag te ‘schuilen’ voor de voorspelde Z 6-7 tegen de Friese kust aan. We missen dan mooie zeildagen.

Schuitegat richting Vliestroom

Daarom kiezen we voor plan B en lopen de haven van Terschelling binnen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat we uitgebreid borrelen aan boord van Salvator, waar het met de gloeiboei in de laagste stand 20 graden is. Gelukkig is het bier en de korenwijn goed koud.

Na de borrel blijft de stemming opperbest en smaakt de maaltijd bij De Walvis aan het groene strand uitstekend. Na nog een afzakkertje de slaapzakken in om warm te worden en te blijven. Thomas van de Orion is tijdens het eten tot vervolgadmiraal benoemd. Het maken van een samenhangend plan voor de volgende dag is bij hem in uitstekende handen.

Vrijdagochtend begint koud maar met een stralende zon en heeft een mooie O 3-4 in het vooruitzicht. Thomas heeft alles perfect berekend. Met de laatste ebstroom gaan we door het nieuwe Schuitengat (in het midden van de geul is dit ook met laagwater te doen) met stroom en wind mee ( 6.5 Kn!) naar de Vliestroom waar we vloedstroom oppikken voor de verdere tocht naar het vasteland. Overnachten kunnen we in het pittoreske Breezanddijk of als alles meezit verder in Den Oever. Beide plekken geven een comfortabele beschutting en goede uitgangspositie gezien de harde Z/ZO wind van zaterdag en zondag.

Koud maar mooi op weg naar Breezanddijk

De tegenstroom in de Oude Vlie (vloedstroom uit Marsdiep, Robbengat) pareren we gedeeltelijk door over de platen te varen die al aardig onder water staan.

orion-naar-breezanddijk

Als we om 17.30 het vluchthaventje van Breezanddijk binnen varen, staat er al een ontvangstcomité klaar. Er is waarschijnlijk door een langsvarende vissersboot aan de autoriteiten doorgegeven dat de vloot die in het donker Breezanddijk aan gaat doen niets goeds in zin kan hebben. De auto van de douane en de politieauto hebben het echter na een kwartiertje wel gezien. Die Drascombers zijn natuurlijk gewoon goed volk. We liggen prima beschut voor anker gezien de verwachte harde wind later in de nacht (hoewel Salvator is gaan verliggen om niet droog te vallen en zowel Orion als Gulliver ’s nachts bijna op de rotsige oever terecht komen door een krabbend anker (bodem daar is een aardige blubberzooi). Ze kunnen gelukkig net op tijd opnieuw ankeren.

 zandloper-in-inschot

Zaterdagochtend is de wind afgezwakt tot Z5 en na een goed ontbijt gaat de vloot met ruime wind richting Lorentzsluisen in Kornwerd en na de schutting terug naar Makkum. Hier blijven Orion en Salvator nog een nachtje liggen. De rest gaat weer op de trailer en huiswaarts.

Orion en Gulliver in het pittoreske Breezanddijk

Het was een compacte, koude maar droge en zeer aangename tocht in goed gezelschap. We houden Zandloper voorlopig nog maar even paraat want wie weet zit er ook dit seizoen weer een EWT in (EchteWinterTocht, traditioneel gevaren vanuit Lauwersoog tussen Kerst en Oud en Nieuw en bedoeld om gezond uit te buiken van de kerstdiners).

Rob Moot, Zandloper.