Uitnodiging foto-, schilder-, teken-, film- video- vis- en verhalenwedstrijd 2016

Voor de vijftiende keer nodigen wij u uit voor de foto-, schilder-, teken-, film- video- vis- en verhalenwedstrijd 2016. Iedereen mag meedoen met één of meerdere inzendingen. Voorwaarde is natuurlijk dat er een duidelijke relatie moet zijn met de Drascombe. Als dit laatste niet duidelijk is, dan is het wenselijk dat er een begeleidend schrijven aan toegevoegd wordt.
*De inzendingen kunnen gepubliceerd worden in de BaD en/of ElectroBaD;
*De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de Voorjaarsbijeenkomst in maart 2017;
*De jury wordt gevormd door de redactie van de BaD en ElectroBaD;
*Leden van de jury mogen alleen buiten mededinging deelnemen;
*Een ingezonden verhaal heeft maximaal 750 woorden;
*Zend ook uw videoclips in, maximaal drie minuten.

Wanneer u eerder ingezonden verhalen, foto ́s etc. wilt laten meedingen in de wedstrijd, dan moet u deze nogmaals insturen. Inzendingen kunnen tot 31 januari 2017 verzonden worden aan:
Frans Schaake
Koppelweg 66
3704 GJ Zeist
e-mail: nkde[apestaartje]drascombe.nl
onder vermelding van: Deelname wedstrijd 2016