Jaarbijdrage, correctie rekening nummer!

In het bij BaD 157 en Register 35 bijgesloten (gekleurde) briefje met het verzoek de Jaarbijdrage voor 2017 te betalen, is tot mijn spijt een fout geslopen!
In hetABNA rekeningnummer staat een 6 teveel!

Het juiste nummer is : IBAN: NL76ABNA0503726400.

Met mijn excuses en dank aan de oplettende lezers!

Margot Schaake
NKDE secretariaat