Blog TWW 2016 (7)

siskin-huiswaarts siskin-zzo-4
Na weer een ijzig nachtje te 1200 geschut en in één lange slag door naar thuishaven Edam. De wind is Z ZO 4/5.

volle-maan-achter-de-wolken
As de nacht valt, en dat is echt al rond 1730, blijkt dat een bijna volle maan achter de wolken niet veel helpt. De vaargeul van het Paard van Marken naar het Kinselmeer is vol gelegd met elf blinde boeien Marken Zuid plus de onverlichte aanloop naar Uitdam. Op de hydrografische kaart wordt gewaarschuwd ‘behalve in de gekarteerde visserijgebieden kan men overal elders langs de dijken en op de ondieptes regels (visstokken met fuiken) aantreffen’. Die staan er zeker en ver het Markermeer in bij Uitdam en N van de aanloop Kinselmeer. Voor de zekerheid worden alle boeien aangelicht en in het buiswater getracht de regels tijdig te identificeren.

kunst
Kunst?

ronden-paard-van-marken
De wind lijkt wat in te zakken na het ronden van het Paard, ervaring leert dat dat vaak schijn blijkt. Trap er toch weer in, rif er uit geschud maar als het 1800 en echt pikdonker is rap er weer in geknoopt.

torenwachter
Torenwachter Jan van de Toren informeert nog steeds wanneer er weer een NKDE Zomerbijeenkomst op de stranden onder het Paard georganiseerd wordt.

geheimtip
Op weg naar de laatste ankerlokatie, een van de jarenlange favorieten, beschut bij alle winden en tegenwoordig bijna een waddenervaring onder de rook van Amsterdam. Ten oosten van Durgerdam, Z van het Kinselmeer, Geheimtip!