Bedankt Gijs!

Bedankt BaDmeester Gijs van Kemenade!

 

We hebben het allemaal gelezen in #156: Gijs’ eigen Bericht aan Drascombevarenden dat hij de mooie taak van BaDmeester per 1 januari 2017 neerlegt.

Nu is het ècht zover. De Berichten aan Drascombevarenden die u in handen heeft is de laatste in de lange reeks die door Gijs is gemaakt. Hij heeft dat al die jaren met passie en tomeloze inzet gedaan. Verhalen verzameld, geredigeerd, foto’s erbij gezocht, de opmaak gedaan tot correspondenten achter de broek zitten als de deadline weer eens niet gehaald dreigde te worden! Hij heeft er via de introductie van de Dropbox voor gezorgd dat alle redactieleden en onze onvolprezen illustrator Meke ruim op tijd op de hoogte zijn van hetgeen in de BaD gepubliceerd gaat worden.

Onder het bezielende hoofdredacteurschap van Gijs promoveert de BaD de afgelopen jaren van charmant houtje-touwtje knip- en plakwerk tot een geliefd, prettig leesbaar, alom gewaardeerd Kringorgaan.

Naast de doorlopende werkzaamheden voor de BaD is Gijs de drijvende kracht achter twee bijzondere NKDE projecten.

Na het overlijden van nestor Hans Vandersmissen verschijnt als bijlage bij Berichten aan Drascombevarenden #127 (december 2009) een BaD special met een collage van door Hans geschreven Drascombetorials. Ook de 2012 heruitgave van Smis’ The Seagoing Drascombe ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Kring komt mede door zijn inzet tot stand.

Smiscruise 2015

Dabber Ostria

 

 

 

 

 

 

 

 

De redacties van BaD en ElectroBaD, penningmeester en secretaris bedanken Gijs namens alle Kringleden voor het onvervangbare werk dat hij voor de NKDE heeft gedaan. Wij verwachten hem nog vaak te praaien, op het droge, of beter, aan boord van Coaster Antartis in de Biesbosch en op het wad. Gekleed in Drascombe T-shirt en zingend onder muzikale begeleiding van vriend en zeilmaat Louis. Maar misschien nog zonniger: relaxend op een afgelegen Grieks strand waarvoor Dabber Ostria ontspannen ten anker deint.

NKDE

Redactie (Electro)BaD