Wijziging locatie Draskamp Kids Event & Nederlands Scaffie Genootschap, zie agenda