Tantra’s roer modificatie

Deel 1: Roer verloren

17 augustus j.l.maakten we met springtij een tochtje de slenk in op de kwelder van Schiermonnikoog. Brood eten en na een uurtje weer terug. Een tij over is te link, als er minder water komt kan je er niet meer uit. De ingang is het droogste.

Alles ging goed tot we op de terugweg op diep water opeens ons roer verloren. De bout van de helmstok zat blijkbaar niet vast genoeg. We kwamen toch goed thuis door met roeiriemen te sturen (we waren met 2 man).

Ben ik de eerste die zijn roer verliest?

Een gat door de klemring en roerstang boren en een splitpen erdoor. Dan kan het roer er nooit uitvallen.

J. van Boven en Adrie Overbeeke
Longboat cruiser Tantra II

Deel 2: Roer aangepast

Het roer aan de achtersteven was al bekend (zie dit artikel). Het zat in het midden. Een motor plaatsen kon dus niet, maar…..we hebben nu wèl een klein motortje.

Het roer is nu excentrisch gemonteerd, aan bakboord, vlak naast het gat van de motor. Het excentrisch plaatsen heeft geen invloed op het sturen. Iedereen kan het nu monteren. Het is een luxe om op 50 cm. water gewoon mèt roer te sturen. Doordat het roer ± 1 meter meer naar achter zit is de stuurwerking krachtiger. Je hoeft veel minder roer te geven voor dezelfde uitwerking. Met vastgezet roer is de koersvastheid veel groter.

Belangstellenden kunnen het zelf ondervinden door een proefvaart te maken als ze op het eiland zijn.

J. van Boven en Adrie Overbeeke
Longboat cruiser Tantra II