Watersportwinkel

Afgelopen zomer fietste ik Scheveningen binnen, op weg naar mijn favoriete watersportwinkel. Omdat ik eerst een andere boodschap gedaan had kwam ik van een ongebruikelijke kant. Zodoende ontdekte ik een voor mij nog onbekende watersportwinkel, aan de rand van het havengebied. De bediening, een wat oudere en een jonge man, zaten bij gebrek aan klandizie buiten in het zonnetje. Nieuwsgierig geworden liep ik naar binnen.

Mijn eerste indruk was dat ik mij had vergist.De gebruikelijke schappen met allerhande vreemde onderdelen, waarvan een landrot de funktie niet eens kan raden, ontbraken. Eén muur was geheel gevuld met in psychedelische kleuren en patronen uitgevoerde surfplanken; een andere wand bestond uit hippe kledij die geen erg watervaste indruk maakte. Een rij wetsuits deed mij watertanden: materiaal en kleuren herinnerden mij sterk aan de “spekkies” uit mijn jeugd. Ook waren er vier modellen zeilhandschoentjes in verschillende grootten.

De jonge bediende was mij achterna gelopen. “Kan ik u ergens mee helpen?”,vroeg hij beleefd. Ik vertelde hem dat ik een strijktalie wilde maken voor mijn mast en dat daar enkele onderdelen voor nodig waren. Hij staarde mij niet-begrijpend aan. “Ik wou dus graag twee twee-schijfs blokjes, waarvan één met hondsvot”, vulde ik aan. Nu keek hij alsof ik hem zojuist een oneerbaar voorstel had gedaan. “U wilt dus een blokje met een, eh, handvat?”, was zijn aarzelende reaktie. Nadat ik had omschreven hoe de gewenste artikelen er uitzagen nam hij mij mee naar een bordje ergens achter in de winkel. En waarempel, hij plukte daar het gevraagde af. Uitgevoerd in glimmend metaal en glanzende zwarte kunststof. Gefabriceerd door ene meneer Harken, en nog nèt niet hand-gesigneerd. Op de plaats waar ik een stevig asje verwachtte prijkte een groot gat. “Dat kwam”, legde de jongeman gedienstig uit, “omdat de wieletjes op kogeltjes liepen”. Het kleinood kostte slechts € 99,95.

Nu pas drong de ernst van mijn vergissing tot mij door. Dit bedrijf was geen tagrijn maar een nautische boutique, met Q-U-E. Toen ik zei dat deze uitvoering voor het beoogde doel zwaar overgespecificeerd was, en dus ook veel te duur, was de jongeman zichtbaar teleurgesteld. “Ja, maar ze gaan ook erg lang mee”, probeerde hij nog. Nadat ik hem had verteld dat ik daar, gezien mijn leeftijd, geen al te groot gewicht aan hechtte, en nadat ik hem welgemeend had bedankt voor zijn inspanningen verliet ik het pand, nu weer op weg naar mijn favoriete watersportwinkel *).

Daar vond ik, tussen de wanden met ontelbare bekende en onbekende onderdelen, mijn blokjes, voor € 9,50 en € 19,50. Met nog tien meter nylon-lijn erbij was ik klaar. Op weg naar huis vroeg ik mij nog even af of ik langzamerhand niet te oud werd voor de moderne watersport. Bijna met weemoed dacht ik terug aan katoenen zeilen met het weer er in, en aan Evinrude buitenboordmotoren die ook wel werden aangeduid met “even-roeien”. Nee, dat was toch ook niet alles.

*) Tip: Voor de prijs van één enkel Harken-blokje ben ik gaarne bereid naam en volledig adres ter beschikking te stellen aan iedere belangstellende!

Wouter Bijster .