Reis van Webb Chiles in Chidiock Tichborne online

Naast wijlen Hans Vandersmissen was het internationaal vooral Webb Chiles in de Lugger Chidiock Tichborne die Drascombe varen op groot water op de kaart zette.

Hij vertrok uit San Diego voor een wereldomzeiling, kapzeisde in de Pacific en had geluk dat hij op het eiland Emae (heden Vanuatu) met boot en al aan land spoelde. Hij verhaalt over deze tocht in zijn boek Open Boat: Across the Pacific. Ik heb het ooit gekocht en – stom, stom, stom – uitgeleend toen ik enige tijd in Amerika woonde. Om het vervolgens nooit meer terug te zien. En nu is het niet meer te krijgen.

Recent werd uw redactie echter opmerkzaam gemaakt op een pdf versie van het werk. Deze is met toestemming van de auteur zelf opgenomen in het archief. Webb Chiles schrijft ons heden avond:

“I am very pleased to have you post my work and the links to my website. Drascombes are great boats, and I have a continued appreciation for them and all who sail them.”

Webb

U kunt het eerste deel van zijn reis hier vinden: THE OPEN BOAT: Across the Pacific.

Na zijn ongelukkige landing op Emae heeft Chiles Chidiock Tichborne weer zeilklaar gemaakt om vervolgens zijn tocht voort te zetten. Dit tweede deel van zijn reis is beschreven in THE OCEAN WAITS

Nadien heeft Chiles nog wel een aantal artikelen gepubliceerd over tochten met Chidiock Tichborne maar die zijn niet in boekvorm verschenen. U vindt ze hier.

Interessante bespiegelingen en extra vintage fotos van Webb Chiles zelf kunt hier vinden.

Redactie ElectroBaD