Opdat de Alexa baai op Hydrografische Kaart 1812 verschijne!

Ten westen van Schiermonnikoog ligt een prachtig droogval gebied. Velen kennen dit onder de naam Alexa baai. Voor sommigen is het met de Kokkelbaai op het Simonszand min of meer de heilige graal van wadvaren geworden omdat invaren, uitvaren en prettig verblijf goed getimed en uitgevoerd moet worden om ongelukken te voorkomen. Daarnaast is het verblijf er ongerept, ongestoord en soms guur maar altijd een belevenis die grote en blijvende indruk maakt. De meesten zullen het gebied vanuit het zuiden benaderen. De ingang bevindt zich rondom 53°27’38.59″N en 6° 7’13.56″O. Aldaar zal men wachten op een goed moment om al lodend binnen te varen om tenslotte rond het schip peilende zorgvuldig de beste plek uit te kiezen. Een kleine groep diehards benadert het gebied vanaf de noordelijke ingang. Zij zoeken die 53°30’10.28″N en 6° 8’35.08″O. Daarbij deinzen zij er niet voor terug om enig branding werk uit te voeren. Ooit was het voor schepen met een flinke diepgang (lees 1,50 m.) mogelijk om bij hoog hoog water spring de hele baai te doorzeilen maar die tijd ligt achter ons.

Op Hydrografisch Kaart 1812 – Waddenzee Oost staat er in het gebied geen tekst om de Alexa baai als zodanig te kunnen herkennen. Gelukkig bestaat er een kans om deze omissie weg te nemen. Tijdens een prettige gesprek bij de Dienst der Hydrografie op de Hiswa te Water 3 september jl, bleek dat men nog nimmer naamgevings suggesties vanuit het publiek heeft ontvangen en dat men daar wel degelijk voor open staat. De Chef der Hydrografie, de Kapitein ter Zee de Haan, gaf daarbij helder aan dat de eerste stap in dat proces een brief zou zijn. Bij verdere navraag bleek dat massa mee zou wegen en dat meerdere brieven zouden helpen.

Vandaar deze oproep om een brief te componeren met daarin de wens om de term Alexa baai op te nemen op HK1812 – Waddenzee Oost (en zo mogelijk op de daarmee samenhangende uitgaven). De naam Alexa baai zal dan beschrijven het droogvallend water direct ten westen van Schiermonnikoog. De directe lijn die het gebied markeert loopt van 53°27’38.59″N/6° 7’13.56″O naar 53°30’10.28″N/6° 8’35.08″O (bron Google Earth)

Bedenk bij het componeren van uw brief en de gekozen toon dat dit verzoek voor de scheepvaart in het algemeen, belangrijk noch urgent is – wij zijn slechts een miniscule niche van enthousiastelingen. Het realiseren van deze wens zou leuk zijn. Helaas is NEE natuurlijk ook een mogelijk antwoord. Ik zal mij daar dan in ieder geval bij neerleggen. We hopen in dat geval uiteraard wel op een met redenen omklede afwijzing. Desalniettemin – niet geschoten is altijd mis – en als het wel lukt zou het hartstikke leuk zijn.

Om de communicatie rondom deze vraag enigszins te stroomlijnen stel ik voor dat u als communicatieadres het secretariaat van de NKDE vermeldt. De gegevens daarvan zijn:

Het zou zeer worden gewaardeerd wanneer u het versturen van uw brief middels email zou willen melden. De teller staat nu op: 1