Goeroe?

“We kennen slechts één goeroe; dat is en blijft John Watkinson, de vader van ons aller boten”, las ik in de laatste BaD. Niets afdoende aan de lof, die ik de nieuwe redactie van BaD zou willen toezwaaien is deze uitspraak me toch op de maag blijven liggen. Hiermede zijn we, beste Drascombe Eigenaren (DEN) m.i. niet op de goede weg.

Als rechtgeaarde Nederlanders moeten we deze, overigens goed bedoelde, anglofilie afwegen tegen de nagedachtenis van onze 17e eeuwse zeehelden en de zoveelste posthume rotatie moet hun bespaard blijven. We hebben recht op een eigen goeroe, die ik in dit verband liever onze voorganger zou willen noemen, met overigens alle respect voor Watkinson.

Elke Nederlandse (afscheids)beweging, denominatie of sekte kent zijn rekkelijken en zijn preciezen, maar één ding staat vast, de voorganger moet een precieze zijn!
Niets is de rechtgeaarde rekkelijken liever, ook al zijn ze in een ruime meerderheid, dan van tijd tot tijd gekapitteld te worden. Dat kapittelen gaat echter zomaar niet; er moeten regels komen. Om in zonde te kunnen leven, moeten we wel weten wat die dan zijn, anders is er geen aardigheid aan. Ik heb daarom maar een beginnetje gemaakt en de volgende leefregels voor de DEN bedacht.


Bijvoorbeeld:

1. Regels m.b.t. kleding

Een DEN draagt een jopper met manchester broek. Daaronder kan gerust een blazer en overhemd met das gedragen worden. Voor dames een mantelpakje. Veelkleurige zeil- of regenkleding is verkeerd, zeker indien daar letters of symbolen opstaan die verwijzen naar andere, niets met Drascombes te maken hebbende gemeenschappen, verenigingen of congregaties.

2. Regels m.b.t. de voeding aan boord

Ontbijt: gebakken eieren met spek. Elke andere maaltijd: soep uit blik, witte bonen in tomatensaus. Brood mag. Dranken: thee of koffie, op zon- en feest- dagen bier en jenever.

3. Regels m.b.t. voortdrijving

Wind en spierkracht zijn de enig toegestane voortbewegingsmiddelen. Geen benzine of diesel dus. Petrofilie is tegennatuurlijk en derhalve uit den boze. De aard van de regel brengt met zich mee dat juist hier de slang op de loer ligt. Opgepast dus. Ter voorkoming van teveel afvalligheid zou compensatie kunnen worden overwogen voor minder-valide dan wel bejaarde DEN. Een dialoog hierover zou de moeite waard zijn op een komende winterreünie. (Hier moet ik redactioneel ingrijpen: over leerstukken kan slechts worden gediscussieerd op concilies, niet op gewone reünies ! HV.)

4. Regels m.b.t. geslachtelijk verkeer

De ruimte in een Drascombe en de voorgaande regels in aanmerking nemende, worden aan het geslachtelijk verkeer tijdens de vaart geen verdere belemmeringen opgelegd. Het concipiëren van kinderen aan boord verdient zelfs alle lof.

5. Regels m.b.t. de omgang met niet-DEN

Omgang met niet-DEN dient afstandelijk te zijn. In noodgevallen moet uiteraard alle mogelijke hulp worden geboden, te meer omdat bij zulke gelegenheden de tekortkomingen van andersoortige vaartuigen onomstotelijk kan worden aangetoond. T.a.v. de aanvangsstabiliteit is enige mildheid geboden. Hiermede voorzichtig dus. Dit geldt echter zeker niet voor de wijze waarop andere vaartuigen dienen te worden aangeduid. Hier gelden de bestaande benamingen, zoals: modale motor- of zeilcaravans, geriefcontainers van tupperware, planerende strijkijzers etc. Met dat tupperware weer even oppassen.

Het niet aflatend bestrijden van andere watersport “liefhebbers” in woord en geschrift is het kenmerk van de ware DEN. Ik laat het maar hierbij. Het verdere werk moet nu door enkele preciezen in onze kring worden verricht en als ik mij niet vergis zullen zij zich dat geen twee keer laten zeggen. Intussen bereid ik mij voor op een zondige zomer die nooit meer onschuldig èn onwetend kan zijn.

S. Lansdorp (u weet wel, van Nuus, met binnendiesel).