Geen Alexa Baai op kaart 1812

Ons nr. K6615/19764/BN

Ref: uw e-mail van 6 september 2010

Onderwerp: naamgeving Alexa baai

Geachte meneer Maartens, Uw verzoek om de naam Alexa baai op te nemen in kaart 1812 is in overweging genomen. Besloten is om niet aan uw verzoek te voldoen, omdat er onvoldoende noodzaak lijkt te zijn vanuit een nautisch en veiligheidsperspectief.

Voornaamste reden is dat er geen breed gebruik van deze naam schijnt te zijn, behalve binnen uw groep van Drascombe zeilers. De vaarwegbeheerder in het gebied, Rijkswaterstaat Afdeling Noord-Nederland zegt de naam niet te kennen of te gebruiken. Ook de verkeerspost Schiermonnikoog kent de naam niet en onderzoek in ons eigen archief leverde ook geen aanknopingspunten op. Daarnaast is het gebied aan morfologische veranderingen onderhevig, waardoor de baai bij tijd en wijle verdwijnt.

Dan resteert als argument dat de naam door een relatief kleine groep Drascombe zeilers wordt gebezigd. Dit is voor ons onvoldoende reden om deze naam op te nemen in onze producten. Ik hoop op uw begrip voor dit besluit,

Hoogachtend,

De chef der Hydrografie,

KTZ F.P.J. de Haan