De Alexabaai door Jörn van Boven

Daar moet je een keer gelegen hebben, ja, dan tel je pas mee als echte Drascombe zeiler. Een mooi avontuur voor degene die niet gehinderd worden door kennis van zaken.

Jaren geleden was er een westelijke ingang. Je kon er met hoog water overheen scharrelen. Eenmaal binnen lag je best mooi zolang er geen harde wind uit het NW kwam.

De ingang is helemaal verzand. De enige ingang is tegenover de Badweg, pal naar de zee, waar meestal een flinke deining staat al is er weinig wind.

Ik zal het niet in mijn hoofd halen dáár naar binnen te gaan. Ik heb nooit in de Alexbaai gelegen al woon ik op het eiland.

Hoor dus niet bij de doorgewinterde Drascombers…houden zo.

Jörn vn Boven

Cruiser Longboat Tantra II


Naschrift Redactie:

De actie die tijdens de Zomerbijeenkomst gestart is om de Alexabaai op de 1812 zeekaart vermeld te krijgen gaat over de relatief beschutte ingang ten ZZW van het Westerburenpad en het zich van daar in NNW richting uitstrekkende droogvallende gebied. Bepaald niet bedoeld als suggestie voor een zwaar weer aanloop tijdens uw eerste waddentocht.