Binneninrichting Longboat Cruiser (en iets over de drifter)

Alhoewel de Longboat Cruiser voorzien is van een optreksel dat door de werf met voorbedachte rade “cuddy” (=buiskap) genoemd is, is het goed mogelijk deze vaste buiskap als een echte kajuit te gebruiken. Een forse bijdrage aan het comfort in het roefje kan in elk geval worden geleverd door extra bergplaatsen aan te brengen om boeken, kaarten, navigatie-instrumenten en enige kledingstukken droog op te bergen.

a. Een kaartenvak (waarin een éénmaal gevouwen zeekaart past) tegen het achterschot van de kajuit. Door boven tegen het schot een lat te lijmen met een dikte van 2cm., en aan de onderkant één met een dikte van 4cm., waarbij deze latten ervoor zorgen dat er ruimte blijft tussen het schot en de plank (lcm. dik hechthout), en vervolgens boven, zowel als onder twee baten door plank, latten en kajuitschot aan te brengen, wordt een ruimte verkregen waartussen de kaarten, stroomatlassen e.d. keurig glad en droog blijven. Aan de plank kunnen vervolgens een barometer, een klok- je of een hutslingerlamp (cardanisch opgehangen petroleumlamp), kleren- haken, kortom alles worden opgehangen, c.q. bevestigd.

b. Een kaartentafel annex boekenkast. De voorste ruimte in de kajuit wordt nauwelijks gebruikt. Eigenlijk vinden slechts bagagetassen en – ’s nachts – onze voeten een plek op de vooreinden der kooien. Ten gevolge van de aanwezigheid van de mastondersteuningsbalk is het zitten “aan het hoofd” van de kajuit een onplezierige bezigheid. Het verdient derhalve aanbeveling die ruimte in tweëen te delen d.m.v een horizontaal aan te brengen plank, die op zodanige hoogte wordt bevestigd, dat de voeten er rechtop onder kunnen liggen. Dus ongeveer 50cm. boven het voorste eind van de kooien. Daartoe kunnen op de gewenste hoogte zowel op het schot naar de drijfkast als in de zijden, latten worden gelijmd, waar- op bedoelde plank komt te rusten. Op Pride heb ik (teneinde al te veel ge- lijm en geschroef te vermijden) volstaan met het verticaal an de onderkant steunend op de kooi, aanbrengen van latjes tegen de luchtkast, waarop de voorzijden van de kaartentafel steunt. Door een middensteun aan te brengen loodrecht op de plank, die klem zit (als de plank in positie hangt) tegen de mastbalk en de hoeken van de plank omhoog te houden met lijntjes naar de uiteinden van de mastbalk blijft de kaaytentafel goed in positie. Na het aan stuurboordzijde van de middensteun aanbrengen van een van een slingerlat, voldeed dit gedeelte uitstekend als boekenkast en opbergruimte van andere kleine zaken. Aan bakboord van de middensteun zorgen klemmen er- voor dat daarin potloden, pennen, een passer etc. voor de hand hangen zon- der weg te raken. Ondanks de naam “middensteun” staat mijn steun niet in het midden. Hij staat zover naar stuurboord dat aan bakboord (de deurtjes- zijde, dus het makkelijkst toegankelijk) precies een éénmaal gevouwen zee- kaart kan liggen. De boekenkast kan dan nog met gemak drie Pilots, Reed’s Nautical Almanac, twee ANWB almanaccen en het Scheepsjournaal bevatten. Daarachter staat bij ons de verbandtrommel en liggen de noodsignalen. Spullen op deze plank blijven in het algemeen droog. Tijdens de tocht met twee Drifters uit Engeland heb ik de indruk gekregen dat daarin aan stuurboord tegen het kajuitschot een opvouwbare kaartentafel (boven de WC) een prettig uitrustingsstuk is. Voorin de kajuit is ook op de Drifter plaats voor een soortgelijke kaartentafel aannex boekenkast als op de Longboat.

Op de Drifter loont het de moeite deze, kaartentafel zo stevig uit te voeren, dat hij tevens als ruggesteun kan diennen aan degene die, tijdens de borrel of anderszins, “aan het hoofd” van de kajuit zit. Een tafeltje, aan te brengen op een roest-vrijstalen vertikale buis waarlangs het omhoog kan schuiven, en van een formaat dat precies de ruimte tussen de twee kooien opvult, zal voor veel gemak kunnen zorgen voor diegenen die overdag en ‘s-nachts het nuttige(n) met aangename wensen te verenigen.

HV