In Memoriam: de heer Te Kloese

Afgelopen maandag 23 juli 2007 is onverwacht de heer Te Kloese overleden.

De bijdrage van de heer Te Kloese aan de NKDE is nauwelijks te overschatten.

Hij was de rokende drie-eenheid: de-facto secretaris, voorzitter en penningmeester. Maar ook was hij vanaf het eerste uur instrumenteel bij de te waterlating van de NKDE, hij steunde de gebroeders Veth met een regelmatige vernieuwing van zijn Drascombe in de startperiode van Evecom, hij was lange jaren acting-hoofdredacteur, uitgever en drukker van de BaD en organisator van talloze zomerreunies en winterbijeenkomsten. Daarbij maakte hij eindeloze kilometers in zijn geliefde Mercedes-Benz om voorverkennigen uit te voeren en ter plekke keihard te onderhandelen over te hanteren tarieven met de uitverkoren horeca. Tegelijkertijd verkende hij de hellingen waar My Tranquilizer te water kon. Hij chauffeurde bij die
gelegenheden dan ook voor de familie Hertzberger. Ook de huidige Drascombe agent mocht zich altijd in de warme belangstelling van de heer Te Kloese verheugen. Regelmatig legde hij aan in Huizen en hielp hij op de Hiswa.

Hij zorgde voor continuiteit in een club die officieel geen club is maar die wel door velen als zodanig wordt ervaren. Dat dit het geval is, is tot de dag van vandaag grotendeels zijn verdienste. Enige jaren geleden heeft onze vereniging de heer Te Kloese’s zeventigste verjaardag aangegrepen om hem te bedanken voor het vele werk dat hij voor de NKDE heeft verzet. Zijn verbijstering, verbazing en verlegenheid in het Scheepvaart Museum waren toen ronduit aandoenlijk.

Daarna zijn er een aantal momenten geweest waaruit bleek dat zijn lijf niet helemaal meer wilde. Een aantal keren belandde hij al dan niet via de ambulance in het ziekenhuis. Maar telkenmale ontsloeg de heer Te Kloese zichzelf uit het hospitaal nadat de ergste symptomen waren geweken. Dit onder de verwijzing naar het feit dat hij tenslotte arts was en wel wist hoe een en ander moest worden aangepakt en dat er mensen met erger kwalen meer recht op verzorging hadden. Afgelopen maandag is de heer Te Kloese getroffen door een bloeding in de buik die hem na aankomst in het ziekenhuis fataal werd. Vandaag, 26 juli 2007, is hij in stilte gecremeerd.

We zullen hem zeer, zeer missen en wensen zijn familie sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Antoine Maartens