Ons gedachtengoed!

Geacht Orakel,

Ik zit met het volgende.br
In 1979 is binnen de kring afgesproken zich zo ver mogelijk te houden van formeel georganiseer,
geen bestuur; kortom hulde aan de losse organisatievorm, vrijheid blijheid.
Anno 2005 voel ik mij er nog steeds in thuis.

Er wordt echter naar mijn mening aan dit gedachtengoed getornd door het toelaten en meenemen van Amerikaanse invloeden.
Dit staat naar mijn mening haaks op wat de NKDE voor staat, neem ik tenminste aan.
Het gaat om het hemelvaartwaddenweekend maar wellicht ook mogelijk andere vaaractiviteiten.br
In het posthuis op Vlieland ontstond er enige discussie over wie niet geacht wordt mee te doen, ervaring en o wee, geen huurdrasjes.
Op mijn aanmelding kreeg ik een zeer gereserveerde reactie. Wim Geervliet, nooit van gehoord en dan nog een huurdras!
Die kunnen niet varen. Mogelijk zag Chris er een advocatenbemanning in met voorgedrukte claimformulieren.
In het april nummer van de BAD staat de uitnodiging in voor alle kringleden mee te varen op de wadden.
Zelfs praktische instructie werd in het vooruitzicht gesteld. Aanmelden bij Chris van den Broek.
Vervolgens wordt er vanwege de claim cultuur spastische stukjes geschreven over verantwoordelijkheden.
Niet de organisator te willen zijn etc.

Geacht orakel, dit ga mij te ver! Niet consequent en zo is ons gedachtengoed toch ook niet.
Ieders eigen verantwoordelijkheid, noem dag en tijdstip en plaats van vertrek en zie wie er komt of niet.
Maar gaat niet iedereen uitnodigen, praktische instructie in het vooruitzicht te stellen,
laten aanmelden en dan vervolgens geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Laat dat gewoon weg!

Als uiterste kan je een vaarexamen laten afleggen door de Medusa route te nemen.
Wie over de zandplaat heel er uitkomt is geslaagd.
Ik wil de ultieme organisatievorm van de NKDE terug. Geacht orakel wat vindt u er van

Wim Geervlietbr
Kringdonateurhuurzetschipper