Eerste foto’s prototype Drifter 22 door Drascombe Nederland

Er zijn dagen dat je als Drascombevarende nog meer voelt dat je onderdeel bent van een o zo Britse maritieme historie.

Hoewel zelf te jong om de hele Drascombe geschiedenis mee te hebben gemaakt sta je dan toch opeens in de Hampshire bossen naast een shooting range op de werf van Churchouse Boats waar Paul, Simon, Phill en Andy onder enthousiaste leiding van Stewart Brown bouwen aan de nieuwe Drascombe toekomst.

Vanaf de midden zestiger jaren door John Watkinson getekende en bij Kelly & Hall door John Elliott gebouwde 16′ Maceral Boat (waar later de Lugger uit voortkwam) via de prachtige houten Drascombes van de legendarische Elliott Brothers (Doug en John) tot de geïnnoveerde Coasters van Churchouse Boats staat daar opeens de nieuwste loot… Drifter 22.

Op de kop af vier jaar geleden – we schrijven 21 februari 2001 – doet een brief van Stewart Brown Drascombe harten sneller kloppen: ‘Wij ontvangen graag uw input, wensen en ideeën omtrent de introductie van Son of Drifter’. Son of Drifter is dan de werknaam van het op de Drifter gebaseerde nieuwe Drascombe ontwerp. Ook de suggestie voor een Gig Cruiser valt, maar de relatief lage binnen-ruimte, forse zwaardkast en het niet (slapend) rechtop droogvallen van de Gig doen die plannen (vooralsnog) in de ijskast belanden.

Ondanks het feit dat McNulty Boats in onrustig vaarwater belandt en eind 2002 de handdoek in de ring werpt weet Brown voor Churchouse Boats de Drascombe licentie in de wacht te slepen en, naast de hele Drascombe range, ook de mallen van de dan tot ‘Drifter 22’ gedoopte romp te fabriceren.

Tussen 1977 en 1984 werden in totaal 110 Drifters gebouwd. De Drifter, bekend om haar karakteriserende naam en haar goedmoedige, vergevingsgezinde gedrag in zeegang paart een relatief geringe, zestig centimeter diepgang aan een enorme ruimte in zowel kajuit als kuip. Er is zelfs stahoogte onder de buiskap. Door Watkinsons briljante vondst om met behulp van buikdenningen de kuipbanken te verbreden tot kooien slapen er ruim vier personen in het schip. Twee in het V-vormige lits jumeaux in de boeg en twee desgewenst lekker buiten of onder de kuiptent. Met haar lange kiel, kimkielen en daardoor vaste diepgang van zestig centimeter is de Drifter echter meer een trailerbaar schip dan een trailer-sailer zoals bijvoorbeeld de Coaster. Ondanks dit, maar voornamelijk door haar comfort (toilet, kombuis, ruimte), vaargedrag en stabiliteit blijven Drifters tot op de dag van vandaag gewilde schepen. Triest detail, de Drifter mallen werden na een dispuut over te betalen rechten aan stukken gehakt en vernietigd.

Paul Fisher (Selway-Fisher) tekende met als uitgangspunt John Watkinsons Drifter ontwerp de Drifter 22. Drifter 22 behoudt eigenlijk alle bovengeroemde eigenschappen maar dan met een nieuw, vlak, en nog ondieper stekend onderwaterschip.Opvallend zijn daar-bij de twee zwaarden die, weggewerkt in de zijkanten van het inte-rieur, omhoog klappen. Hierdoor blijft de hele kajuit beschikbaar als leefruimte. Op deze manier worden de grote, vrije kuip en ruime ka-juit gecombineerd met een minimale diepgang die simpel droogvallen en single handed te water laten mogelijk maakt. Drifter 22 zal, net als de Longboat en Coaster, door é persoon te trailer-sailen zijn.

De onzichtbaar in de motorbun omhoog klappende hulpmotor is vóór het aangehangen roer geplaatst en steekt boven de slijplijst. Drifter 22 valt net zo probleemloos rechtop droog als een Longboat en vaart (zonder de bekende, stuurriem-over-het-hek toeren) met het gedeeltelijk ophaalbare roer rustig in veertig centimeter water.

In de kajuit de nog riantere tweepersoons V-bunk, kook en toilet-faciliteiten. De buiskap is geïntegreerd in het ontwerp evenals de aansluitende kuiptent voor nog meer beschutte ruimte wanneer afgemeerd of ten anker.

Drifter 22 zeilplan sluit aan bij de gunter yawl losse broek Drascom-be traditie, sitka spruce rondhouten en bruine zeilen met de druil op de transom. Alle lappen single handed vanuit de kuip te bedienen.

Tijdens de Drifter 22 preview day afgelopen 3 december 2004 bij Churchouse Boats waren vele Britse watersport executives, pers en bestuur en actieve leden van de Drascombe Association aanwezig. We konden aan de hand van het getoonde schip nog allerlei suggesties en wijzigingen in het proto-type voorstellen; fotograferen en roken was helaas verboden. De eerste twentytwos combineren een polyester romp met hout-epoxy dek en opbouw. Daardoor ontstaat voor eigenaren de mogelijkheid kajuit en dekindeling voor een groot gedeelte zelf mee te bepalen. In een later stadium zal besloten worden of zowel romp als dek geheel in polyester gebouwd zullen gaan worden.