MIC per 1 januari Drascombe importeur!

Volgend op ons stuk in BaD #93 over de ontwikkelingen rond de bouw van Drascombes in Engeland en de vertegenwoordiging van de schepen in Nederland hebben we contact gehouden met Stewart Brown van Churchouse Boats. Churchouse Boats heeft met Kate Watkinson een overeenkomst gesloten voor de licentie van de naam Drascombe en blijkt er via een derde partij in geslaagd te zijn de mallen van de hele Drascombe range uit het faillissement van McNulty veilig te stellen.
Hoewel medio november nog niet helemaal duidelijk was of Churchouse Boats er ook daadwerkelijk in zou slagen de Drascombe productie onder eigen vlag voort te zetten worden de eerste Coasters, Longboats en Luggers inmiddels gebouwd.

De met trial & error verworven kennis van de afgelopen jaren is gelukkig niet verloren gegaan daar de McNulty voormannen nu nog slechts Drascombes bouwen. De schepen worden afgebouwd op de werf in Whitchurch en vandaar verkocht door Churchouse Boats. Begin december bevestigt Brown dat men up and running is en blijken we al pratend steeds dichter bij een onontkoombare gezamenlijke interesse te komen.

Stewart is namelijk een Drascombevarende in de ware Engelse zin van het woord: leert zichzelf op de Solent zeilen in een oude mk1 Lugger, slaapt op de denningen onder een tussen de masten gespannen dumptentje en vaart sinds jaren op ruimer water in zijn Coaster Bolito.

Precies zoals wij in een Lugger door Friesland en langs de IJsselmeer kusten trokken en concludeerden dat een Longboat respectievelijk een Coaster de logische volgende stap is na gezinsuitbreiding en naar groter water. We blijken dezelfde ervaringen met onze tachtiger jaren Coasters te delen als hij in 1998 Churchouse Boats overneemt van Jeremy Churchouse (zoon van Luke Churchouse, tot 1988 managing director van Honnor Marine UK Ltd.) en wij de Maritieme Inkoop Combinatie starten. Vanaf dat moment ziet hij alle Engelse Drascombes langskomen voor reparatie, verkoop en refurbishment, sinds meer dan twintig jaar hèt specialisme van Churchouse Boats.

Op 20 december stappen we in het vliegtuig en komen na ampele overwegingen en uren boten praat tot overeenstemming. De conclusie is dat MIC met ingang van 1 januari 2003 de vertegenwoordiging van Drascombe voor de Benelux, Duitsland en Denemarken op zich neemt. (Natuurlijk worden de lopende orders voor de Devonians normaal afgewikkeld).

We zijn alle drie ervaren Drascombe schippers en enthousiaste koopmanszonen en verwachten door bundeling van deze krachten zowel schepen als uitrusting maar ook de sail & oar markt op basis hiervan verder te kunnen ontwikkelen. Levertijden zijn teruggebracht tot een reële acht à tien weken, er wordt al daadwerkelijk uitgeleverd, de eerste nieuwe schepen worden begin maart in Nederland verwacht!

MIC
Michel en Antoine Maartens