Met de ElectroBaD op pad: Meer Gigs in Nederland

Sinds enige tijd varen er drie Drascombe Gigs in Nederland. Na jaren van slechts één van deze massieve 25 voeters (Gig) op het wad en rond het Lauwersmeer te hebben kunnen genieten vaart The City of London vanuit Edam op het Markermeer en Isle of Dogs (1990, #54) vanuit Strijen Sas. Waar Gig smaakvol omgebouwd is tot een luxe cabined cruiser troffen we met Hemelvaart en begin juli een van de nieuwe open Gigs, The City of London, racend tussen Durgerdam en Edam.

Met ZW zes, dubbel gereefd maakte ze alle verwachtingen meer dan waar: zelfsturend op een simpel lijntje om de helmstok, met vier man aan boord rustig varend en amper water overnemend liep ze de weinige andere jachten er ruimschoots uit.

Vanuit de op de rede van Edam geankerde De Groene Draak smulden ook de royals en aanhangende BBE-ers van The City of London die eerst onder fok en druil maar later, na bijgedraaid de ra gehesen te hebben, haar transom ingroef en er letterlijk vandoor spoot. De Engelsen hebben het volledig bij het rechte eind: an exhilarating sail!

Op bijgaande foto blijk je vanaf de 45 centimeter stekende Gig toch nog steeds met droge voeten het strand op te kunnen stappen, hier het Zalmenstrand ten NW van het Paard van Marken.

The City of London (#34) werd in 1988 gebouwd en in 1989 door The City of London aan the Royal Naval Reserve geschonken die haar, vanaf de HMS President, gelegen tegenover Sint Katharine’s Dock downstream Tower Bridge, voornamelijk op de rivier roeide.

Na verkoop voor een echte roeiboot kwam ze eind negentiger jaren in eigendom van een particulier die haar liefdevol onder handen nam, een nieuwe trailer aanschafte maar angstig slechts één maal een tochtje op de motor voer. Na twee jaar opgelegd te zijn bij het Conwy County Borough Council, Nant B. H. Outdoor Education Centre, Llanrwst, Conwy, dat in afwachting van betere tijden alvast nieuwe zeilen, riemen, covers en een nieuwe motor aanschafte werd ze verkocht aan een Schot die echter verzuimde zijn enthousiaste aankoop eerst met het thuisfront af te vinken… 24 uur later werd deze koop ongedaan gemaakt, op de Hiswa de deal met de Nederlandse eigenaar rondgemaakt waarna sinds begin maart The City of London in volle glorie de haven van Edam vult.

John Watkinson, als ex naval officer zelf getraind in de Royal Navy’s Montagu Whaler, tekende de Gig als opvolger van de Whaler.

Dit jaar bleek dat voor de levering van vier muisgrijze Gigs aan de Franse marine een ‘verklaring van geen bezwaar’ door het Ministry of Defence afgegeven diende te worden!

Sinds haar introductie in 1984 zijn er zo’n tachtig Gigs gebouwd waarvan vele hun weg vonden naar de marine, survival groepen, scouts en outdoor training centres. Mondjesmaat komen deze schepen, vaak in deplorabele (Engelse) staat van onderhoud nu op de markt waarbij de handige private eigenaar vaak voor een dubbeltje op de eerste rang zit.

Waar Drascombes algemeen bekend staan als vergevingsgezinde dingy’s voelt de Gig als John Watkinsons overgang naar een echt, maar dan open jacht: wat een spektakel!

Redactie (Electro)BaD

Naschrift Redactie:
Zojuist vernemen wij dat de vierde Nederlandse, maar dan hagelnieuwe Gig eind mei door de importeur in Zeeland wordt afgeleverd!